SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mitä Kööpenhaminassa opittiin? Miten eteenpäin?

 

YK:n ilmastoneuvottelut Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 saivat valtiojohtajien lisäksi liikkeelle myös kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Heidän huolenaan on erityisesti se, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä kaikista köyhimmissä maissa, joilla on heikoimmat mahdollisuudet sopeutua niihin.

 

Kirkkojen ja järjestöjen delegaatiot olivat seuraamassa neuvotteluja ja tapaamassa virallisia kokousedustajia. Kysymys on ennen kaikkea vaikuttamistoiminnasta.

 

Mitä Kööpenhaminassa opittiin ja miten tästä eteenpäin? Muun muassa näitä asioita pohdittiin iltapäiväseminaarissa 26.1.2010 Helsingissä.

 

Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.