SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Miten rakennamme yhdenvertaisuutta koronan jälkeen? - Seminaaritallenne  julkaistu

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhdenvertaisuusjaosto järjesti 21.10.2021 seminaarin Ulos koronasta - miten rakennamme yhdenvertaisuutta koronan jälkeen? Seminaarissa tarkasteltiin koronan vaikutuksia yhdenvertaisuuteen ja kysyttiin, kuinka voimme kirkkoina yhdessä toimia yhteiskunnassa korona-pandemian jälkeen ja edistää yhdenvertaisuutta. 

Tallenne seminaarista on katsottavissa Youtubessa kahden viikon ajan: 

 Seminaarin avasi  SEN:n Yhdenvertaisuusjaoston puheenjohtaja Saija Kainulainen, kertoen esimerkiksi , jonka jaosto on tuottanut seurakuntien ja kirkkojen työn tueksi. 

Vs. johtaja Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimuskeskuksesta alusti otsikolla "Toivon, luottamuksen ja yhdessä tekemisen kulttuurin rakentaminen" tarjoten tutkimustietoa luterilaisen kirkon tilantesta korona-aikana ja sen jälkeen. Ajankohtainen tilannetta sosiaali- ja terveydenhuollossa  soteuudistuksesta yhdenvertaisuustavoitteen kannalta tarkasteli sosiaalineuvos Virva Juurikkala Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Vastauspuheenvuorot kirkkojen asiantuntijoilta toivat ylisihteeri, majuri Saga Lippo, Pelastusarmeijasta, pääsihteeri Larissa Franz-Koivisto Suomen Caritaksesta, seurakunnanjohtaja Markus Österlund  Andreaskyrkanista ja  saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija Katri Suhonen (ev.lut. Kirkkohallituksesta.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.