SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mieslahden teesit 18.10.2013 

 

Euroopan Unionin tuo esiin mm. vapaa liikkuvuuden, joka on arvostetuin EU:n kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista. Paltamon-kokous tarjosi mahdollisuuden tarkastella tämän oikeuden toteutumista kristillisen etiikan näkökulmasta seminaarissa EU-kansalaisuus – vapaa liikkuvuus – ihmisyys. Seminaarityöskentely tuotti Mieslahden teesit

 

1. Vaivaksi olemisen pelosta vaivaksi olemisen iloon.

 

2. Den mångkulturella familjen är en utmaning för kyrkan, utmaning för oss alla.

 

3. Nainen näkyväksi maahanmuuttajaperheessä ja yhteiskunnassa. Oikeus omaan ruumiiseen ja itsemääräämisoikeuteen sekä osallisuuteen itseä ja perhettä koskevissa asioissa.

 

4. Pois mukavuusalueelta: kohtaaminen luo toivoa!

 

5. Tunnista oma vakaumuksesi. Pyri vastavuoroiseen kohtaamiseen kunnioittamalla toisen kulttuuria ja katsomusta totuutta etsien. Rakenna luottamuksen ja ystävyyden ilmapiiriä tinkimättömän vieraanvaraisuuden hengessä.

 

6. Yhdessä leipoen ystävyys leppeästi leipoutuu.

 

7. Dialoginen oman uskonnon opetus ja vahva positiivisen uskonnonvapauden sävyttämä ilmapiiri koulussa ovat monikulttuurisuuspolitiikan ja kotouttamisen kulmakiviä.

 

8. Meidän pitää vapauttaa itsemme lähellä ja läsnäolevaan kaksisuuntaiseen terapiaan. Meidän pitää oppia havaitsemaan pysähtyneisyyden heikot signaalit. 

 

Runo

Me täällä elelemme

yksin yhtenään

saari olla yritämme

ihan oma vaan

ei kelpaa seura toisen kulkijan

väärä väri ihon

aksentti kovin omituinen

voi mistä löytyisi rakkaus

huomaamaan ihmisen arvokkuus

ja haastamaan arvot oudot

keskusteluun kanssa erilaisen

                                                        

Tiina Kinnunen

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.