SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Monikulttuurisuus parisuhteen voimavaraksi

 
Monikulttuuristen perheiden ja parien määrä Suomessa on voimakkaasti lisääntynyt. Tällä hetkellä kaksikulttuurisia pareja on noin 56 000 ja määrä kasvaa noin 3 000:lla joka vuosi. Odotettu kirja monikulttuuristen parisuhteiden tueksi on ilmestynyt.

tarttuu tärkeimpiin yhteiselämää koskeviin kysymyksiin käytännöllisesti ja positiivisesti. Käyttö on monipuolinen; pieni tietopankki työntekijälle, koulutuksen tai ryhmien työkirja, itselukuopas pareille.

 

Lue lisää, klikkaa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.