SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Muistopäivän jumalanpalvelus Pyhän Henrikin katedraalissa Helsingissä

Remembrance Day on muistopäivä, jota vietetään 11.11. ensimmäisen maailmansodan päättymisen takia. Tästä päivästä on kehittynyt kaikkien kaatuneiden ja veteraanien muistopäivä. St Nicholas´ Anglican Church järjesti yhteistyössä Iso-Britannian suurlähetystön kanssa muistojumalanpalveluksen Pyhän Henrikin katedraalissa, joka on katolilaisten kaunis kirkko Helsingissä.

 

 

Kirkkoherra Tuomas Mäkipää (angl.) toimitti jumalanpalveluksen. Saarnassaan hän kysyi, keitä me muistamme tänään? Muistammeko heitä, jotka ovat sodassa menettäneet henkensä. Tai niitä joiden isä tai poika ei palannut sodasta kotiin. Muistammeko heitä, jotka ovat menettäneet puolison tai heitä jotka taistelivat vapauden puolesta? Hän totesi, että on tärkeää sekä muistaa että rakentaa yhdessä. Voimme muistella sodassa kaatuneita ja kärsineitä Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Mutta myös rakentaa yhdessä, jotta maailmasta tulisi parempi paikka kaikille ihmisille. Muistamme myös kaikkia niitä, jotka kärsivät tänään, esimerkiksi Eurooppaan pyrkivät turvapaikanhakijat. Näihin Jeesus samaistuu ja sitoutuu. Hän kehotti kuulijoita tekemään Jeesuksen käskyn mukaan: ”Rakastakaa toisianne”, Joh. 13:34.

 

Esirukouksessa muistettiin sodassa kaatuneita ja veteraaneja ja rukoiltiin myös rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Jumalanpalvelus päättyi yhteiseen Isä meidän-rukoukseen, jonka jokainen sai rukoilla omalla äidinkielellään.

 


Defence Attaché, Wing Commander Steve Boyle lausui muistosanat.Kirkkoherra Tuomas Mäkipää (angl.) saarnasi.Kuvassa SE:N pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, pastori Parvez Gill anglikaanisesta kirkosta ja isä Jean Claude Kabeza Pyhän Henrikin katolisesta seurakunnasta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.