SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Murtakaa esteitä, vaatikaa muutosta - selkeitä kehotuksia Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukselle

Kuva: Albin Hillert/WCCKirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksessa Saksan Karlsruhessa 6. syyskuuta 2022 pastori, tohtori Henriette Hutabarat-Lebang, Toraja-kirkosta johti temaattista täysistuntoa. Siinä keskityttiin ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin sukupuolen, vammaisuuden, rodun ja nuorison näkökulmasta.
"Monet kirkkoistamme ovat osallisia rasismiin, kun taas toiset kokevat rasismia ", sanoi Adele Halliday, Kanadan yhdistyneen kirkon edustaja ja rasismin, syrjinnän ja muukalaisvihan voittamista käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän moderaattori.

Halliday haastoi kirkkoja aidosti painimaan sukupolvien välisten traumojen vaikutusten kanssa, työskentelemään sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka kärsivät rasismin aiheuttamista traumoista, myöntämään miten kirkot ovat hyötyneet orjuutuksesta saaduista imperialistisista voitoista, ja työskentelemään kaikkien ihmisarvon puolesta.

"Haasteena on jatkaa taistelua oikeudenmukaisuuden puolesta", sanoi pastori Dora Arce Valentin, delegaatti ja Kuuban reformoidun presbyteerikirkon pääsihteeri. 

"Me ihmiset, kirkon johtajat ja kanssaihmiset - me kykenemme muuttamaan rakenteita", sanoi Suomen ortodoksisen kirkon delegaatti Maria Mountraki, joka on KMN:n Nuoret ekumeenisessa liikkeessä -komission jäsen. "Meidän on murrettava esteet, hän totesi, "se ei ole jonkun muun, vaan meidän tehtävämme."

Samson Waweru Njoki, yleiskokouksen neuvonantaja Keniassa sijaitsevasta Aleksandrian ja koko Afrikan kreikkalais-ortodoksisesta patriarkaatista, kehotti kirkkoja ja kaikkia kristittyjä puuttumaan rakenteisiin, jotka laiminlyövät ja syrjivät vammaisia.

"Tarvitsemme käytännöllisempiä tapoja käsitellä vammaisuuden kontekstia", jatkoi Njoki, joka nosti esiin ihmisarvon takaamisen tärkeyden. "Kutsun teitä miettimään joitakin asioita, joita voimme tehdä kirkkona, ekumeenisena liikkeenä, yleiskokouksena, jotta voimme tehdä Kirkkojen maailmanneuvostosta osallistavamman."

Täysistunnon lopuksi kysyttiin, ovatko muutos ja sovinto todella mahdollisia. 

"Uskon, että se on mahdollista", Halliday sanoi ja totesi, että todellinen sovinto vie aikaa ja vaatii muutosta. "Jotta todellista muutosta ja sovintoa tapahtuisi, me kirkkoina emme voi vain puhua muutoksesta, vaan meidän on oltava tämä muutos.


Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) kokoontuu 11. 
yleiskokoukseensa Saksa  Karlsruhessa 31. elokuuta - 8. syyskuuta 2022. Kokouksen teemana on Kristuksen rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen, ja kokoukseen odotetaan noin 4500 kristittyä eri puolilta maailmaa.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.