SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Naisten tarinat - Naisten näyt - Itämeren maiden seminaari Saksassa

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin ( Itämeren ympäristömaiden seminaari pidettiin Magdeburgissa 9.-14.8.2017 reformaation merkkivuoden viettoon liittyen. Yksi päivä vietettiin Lutherstadt Wittenbergissä osana kaupungin laajempaa naisten juhlapäivää. Seminaariin teemana oli Naisten tarinat – Naisten näyt.

 

Osallistujia oli 27 ja edustettuina olivat seuraavat maat: Liettua (2), Puola (1), Romania (2), Ruotsi (2), Saksa (13), Suomi (1), Valko-Venäjä (2), Venäjä (2), Viro (2). Seminaarin kielinä olivat saksa, englanti ja venäjä. Kyseessä oli 8. kerran järjestetty alueellinen seminaari. Toiminta aloitettiin v. 2003 Berliinissä ja muut seminaarit on pidetty: Kaliningrad (2005), Haapsalu (2007), Vilnus (2009), Tarant (2011), Lund (2013) ja Kirkkonummi/Hvittorp (2015).

 

Pidettyä paavia muistaen

Seminaaripaikka, on poliittisesti, uskonnollisesti ja elämänkatsomuksellisesti sitoutumaton, kaikille avoin kohtaamispaikka. Se on Magdeburgin hiippakunnan alainen katolisen kirkon perinteeseen tukeutuva kansankorkeakoulu, jossa jo 22 vuoden ajan on ollut mahdollisuus monipuoliseen kirkolliseen jatkokoulutukseen. 

 

Siellä voi suorittaa ammatillisia ja/tai täydentäviä opintoja pedagogiikan, psykologian, teologian, perhekasvatuksen sekä persoonalliseen kasvuun liittyviltä aloilta. Tilojen salliessa talo tarjoaa majoituspalveluja myös matkailijoille.  

 

Nimensä keskus on saanut paavi Johannes XXIII:n syntymänimen Angelo Roncallin (1881–1963) mukaan. Paavina hän oli vuodesta 1958 kuolemaansa asti. Paavi Johannes XXIII muistetaan erityisesti (1962-1965) koollekutsujana ja katolisen kirkon uudistajana. Hänet on kanonisoitu 24.4.2014 ja katolinen kirkko viettää hänen muistopäiväänsä yleisestä tavasta poiketen nimenomaan 11.10, kirkolliskokouksen avauspäivänä. 

______

Outi Piiroinen-Backman

Euroopan Foorumin kansallinen koordinaattori


Työmenetelminä olivat yleisistunnot, ryhmäkeskustelut sekä Raamattutunti. Seminaarin teeman mukaisesti osallistujia oli pyydetty tuomaan mukanaan kertomus itselle merkittävästä naishenkilöstä, joka sa...
Katolinen teologi, Uuden testamentin tutkija tri Anne Rademacher piti Raamattutuntia varten alustuksen tekstistä Mk 16:1-8 (naiset Jeesuksen
tyhjällä haudalla). Hän katsoi tekstin olevan kristillis...
Reformaation merkkivuoden tapahtumiin kuului Lutherstadt Wittenbergissä FrauenFestTag (Naisten juhlapäivä) 12.8, johon seminaarimme osallistui. Koko kaupungin alueelle oli pystytetty paikallisseurakun...
Tämänvuotinen Itämeren naapurimaiden seminaari oli hyvin suunniteltu ja toteutettu. Yhteisessä palautteessa ainoastaan tulkkauksen osalta todettiin olleen vaikeuksia, erityisesti koska venäjää puhuvia...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.