SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan - Uusi julkaisu innostaa ekumeeniseen lähetysajatteluun

Kirkon tutkimuskeskus ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto julkaisivat 15.9.2020 Mari-Anna Auvisen ja Jyri Komulaisen toimittaman kirjan Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan (Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 133). Kirjan artikkelit johdattelevat lukijaa siihen, miten kirkot ja ekumeeninen liike ymmärtävät kristillisen lähetystyön muuttuvassa ajassa.
 

Julkistamistilaisuus pidettiin webinaarina 15.9.2020, jonka avasi SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma.  Luoma totesi avauspuheenvuorossaan, että kristillinen kirkko on lähetetty kirkko, ja tämä torjuu kaikenlaisen paikalleen jäämisen. Jeesus Kristus ja hänen antamansa lähetyskäsky yhdistävät erilaisia kristittyjä, koska tehtävä on yhteinen. Kirkkojen tehtävä on kutsua seuraajia Kristukselle ja siksi ne ovat samalla asialla maailmassa. Jeesus ei lupaa lähetyskentällä helppoja voittoja tai menestystä. Jeesuksen lupaa olla opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti.

 

Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan innostaa uusiin avauksiin lähetystä koskevassa ajattelussa. Kirja pyrkii syventämään kirkkojen yhteisen lähetysajattelun tuntemusta Suomessa ja siihen liittyvää kontekstuaalisen teologian ja uskontojen välisen vuoropuhelun merkitystä.

 

Ekumeenisella missiologialla tarkoitetaan Kirkkojen maailmanneuvoston ja sen yhteistyökumppaneiden piirissä tuotettua lähetysajattelua, joka tähtää muutokseen. Ekumeeninen missiologia tutkii kirkkojen radikaalia sanomaa Jeesuksesta Vapauttajana ja vahvistaa kristittyjen yhteistä ääntä globaalissa kamppailussa ihmisarvon puolesta. Lähtökohtana on Jumalan rakkaus luomakuntaansa sekä erilaiset kulttuuriset ja sosiaaliset kontekstit, joissa kristillinen usko toimii ja vaikuttaa.

 

Julkaisun artikkelien kirjoittajat ovat tutkijoita ja eri kirkkokuntien edustajia. Myös kirjoittaja pääsivät ääneen webinaarissa ja nostivat esiin tekstiensä ydinajatuksia yli neljällekymmenelle webinaarin kuulijalle.

 

Professori Stephen Bevans, joka myös on kirjoittanut julkaisuun, puhui webinaarissa otsikolla Celebrating Ecumenical Missiology, ekumeenista missiologiaa juhlistamassa. Bevans korosti että ekumeenisen missiologian ytimessä on ystävyys ja aidot ihmistenväliset kohtaamiset. Uskottava kristillinen todistus maailmassa edellyttää pyrkimystä ykseyteen ja ystävyyteen yli kirkkorajojen.

 

Yhteys, kohtaaminen ja ystävyys, tiivisti webinaarin antia loppuyhteenvedossaan arkkipiispa Luoma. Emme ole rajavartioita vaan keskuslämmittäjiä. Kristus on kaiken keskus, josta käsin voimme avoimesti kohdata toisemme. Arkkipiispa toivoikin, että kirkot ja kristityt asettuvat rohkeasti vuorovaikutukseen toistensa ja myös toisin uskovien kanssa.

 

Kirjan voi tilata . Julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa .

Kirjan artikkelit:

Esipuhe, Arkkipiispa Tapio Luoma

2. Johdatus ekumeeniseen missiologiaan, Mari-Anna Auvinen

3 Muutoksen missio. Transformaatio lähetyksen uutena avainkäsitteenä, Matti Repo

4 Paavi Franciscuksen ”vetovoiman missiologia”, Stephen Bevans SVD

5 Kirkon mission sosiaalinen ulottuvuus – luterilaisen reformaation käsitys yhteisöstä ja hyvän tekemisestä, Antti Raunio

6 Ortodoksinen missiologia, Serafim Seppälä

7 Kirkon missionaarisuudesta vapaakristillisestä näkökulmasta, Atte Helminen

8 Protestanttisen missiologian historiallinen kaari, Risto Jukko

9 Onko missiologialla paikkaa kolonialismin jälkeisessä maailmassa?, Mika Vähäkangas

10 Terveyspalvelut ja maailman parantuminen? Lääkintälähetyksen ja kehitysyhteistyön muuttuvia malleja, Ville Päivänsalo

11 Komparatiivinen teologia ja kirkon missio, Veli-Matti Kärkkäinen

12 Missio, dialogi ja hyväksyvän tunnustamisen teoria, Elina Hellqvist

13 Kirkon missio ja Intia: esimerkkinä katoliset sannyasit, Jyri Komulainen

14 Scriptural Reasoning -dialogimenetelmän käyttö: esimerkkinä Kiina, Miikka Ruokanen

15 Kantahämäläisten ja pakolaisnuorten kokemuksia yhdessä elämisen taidosta, Auli Vähäkangas

16 Missionaalisuus kaupungissa,  Henrietta Grönlund

Lisätiedot:

TT Mari-Anna Auvinen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, p. 040 134 1977, sähköposti: 

Dos. Jyri Komulainen, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, p. 040 142 5189, sähköposti: 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.