SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Näkökulmia ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen valmisteluun

Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola.Kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen Oikeusministeriöstä.

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto järjesti tiistaina 18.4. tilaisuuden, jossa käsiteltiin ulkomaalaislain kokonaisuudistusta ja sen valmistelua Sisäministeriön tiloissa. Tilaisuuteen osallistui eri sidosryhmiä sekä paikan päällä että etänä. Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta osallistui pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja turvapaikkatyöryhmänjäsen jäsen, ev.-lut. Kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirto. Tapahtuman avasi ylijohtaja Minna Hulkkonen Sisäministeriön Maahanmuutto-osastolta.

 

 

Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola esitteli ulkomaalaislain esiselvityshankkeen johtopäätökset. Hän totesi, että ulkomaalaislain kokonaisuudistus on tarpeellinen ja sille on laaja tuki. Koska ulkomaalaislain kokonaisuus on laaja, täytyy uudistus toteuttaa useammassa osassa. Tarve lain uudistamiselle on ilmeinen niin asiakkaan kuin lain soveltamisen näkökulmasta.  Uudistustyö tarkoittaa myös lain rakenteen uudistamista ja palvelujärjestelmän yksinkertaistamista. Lain uudistamisen näkökulma on asiakaslähtöisyys.

 

Jorma Kantola esitteli myös korimallin, jossa lainuudistus toteutetaan kolmessa vaiheessa.

Ykköskorissa ovat ne asiakokonaisuudet, joita täytyy priorisoida ensin. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat lain rakenne, lain yleiset säännökset ja hallinnollinen sääntely.

Toisen korin asiakokonaisuudet koskevat esimerkiksi nykyisen lain kansainvälistä suojelua ja ulkomaalaisvalvontaa sekä matkustuskirjoja koskevia sääntöjä.

Kolmoskoriin kuuluvat säännökset, jotka koskettavat mm. maahantuloa, matkailuun tarkoitettuja viisumeja, Euroopan unioniin kansalaisen ja häneen rinnastettavan oleskelua.  

Hän totesi myös, että koska kokonaisuus on niin laaja, edellyttää toteutus riittävästi aikaa ja resursseja.

 

Kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen Oikeusministeriöstä piti kommenttipuheenvuoron, ja totesi että on tärkeää, että eri sidosryhmät ovat mukana tuomassa näkökulmia siihen, miten lain kokonaisuutta voidaan toteuttaa. EU-sääntely tuo myös mukaan eri haasteita seurantaryhmässä.

 

Iltapäivällä osallistujilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun pienryhmissä, jotka antoivat palautetta ja evästyksiä tulevalle lakihankkeelle. Ryhmissä oli kolme teemaa: lakiuudistuksen systematiikka (koriajattelu), asiakaslähtöisyys ja osallistaminen hankeorganisaatioissa.

Tilaisuuden päätössanat piti ylijohtaja Minna Hulkkonen.

 

Lisätietoa kokonaisuudistuksen .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.