SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Neljä uutta kumppanuusjärjestöä SEN:oon


Porissa 26.10.2015 kokoontunut  Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokous hyväksyi hakemuksesta kumppanuusjärjestöikseen neljä jäjestöä. Näin kumppanuusjärjestöjen lukumäärä kasvoi 24:ään. Kumppanuusjärjestöiksi voidaan SEN:n sääntöjen mukaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.


Vuonna 1957 perustetun, (vuoteen 2006 saakka Seurakuntien
Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL) Kirkon alat ry:n tarkoituksena on toimia kristillisten
kirkkojen ja muiden kristillisten organisa...
Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry:n tarkoituksena on syventää Suomen ortodoksisessa kirkossa ja sen jäsenistössä diakonia-, lähetys- ja lähimmäisvastuuta...
Suomen Caritas ry on vuonna 1960 perustettu katolinen avustusjärjestö, joka tekee työtä kaikkein haavoittuvimpien ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ja etnisten ryhmien parissa. Suomen Caritas...
San Damianon osuuskunta on perustamisestaan asti toiminut ekumeenisessa hengessä. Osuuskunnan perustamiskokous pidettiin 14.11.2010, jolloin myös laadittiin sen säännöt. Pykälässä 2 osuuskunnan...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.