SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Filantropia

 

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry:n tarkoituksena on syventää Suomen ortodoksisessa kirkossa ja sen jäsenistössä diakonia-, lähetys- ja lähimmäisvastuuta. Filantropia keskittyy toiminnassaan kolmeen toiminnan sektoriin, joita ovat sana (kasvatus ja koulutus), leipä (vesi, ruoka ja toimeentulo) ja vähäisimmät (heikoimmassa asemassa olevat ihmiset). 

 

Toiminnanjohtaja Riina Nguyen esittelee järjestöään.Kaikissa hankkeissa ja toiminnoissa otetaan huomioon läpileikkaavat teemat: kristillinen todistus ja palvelu, ihmisarvo ja luomakunta. Kristityn tehtävä maailmassa on toimia Kristuksen esimerkin mukaisesti: ylistää ja kiittää Jumalaa ja palvella lähimmäistä (doksologia, eukaristia ja diakonia). Se, mitä teemme tai jätämme tekemättä, määrittää kristillisen vakaumuksemme.

 

työ on ihmisoikeusperustaista. Keskeistä toiminnassa on pyrkiä edistämään ihmisten kapasiteettia, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja kykyä puhua itsensä puolesta.

Ihmisoikeudet koostuvat kaikille ihmisille ja yhteisöille kuuluvista monipuolisista oikeuksista hyvään elämään. Filantropian työn näkökulmasta jokaisella ihmisellä on oikeus esimerkiksi eloonjäämiseen, uskontoon tai uskonnottomuuteen, puhtaaseen veteen, ruokaan, koulutukseen, sananvapauteen ja syrjimättömyyteen.

 

Filantropia ja sen edeltäjä avustustyön alalla OrtAid ovat Ekumeenisen vastuuviikon pitkäaikaisia kumppanijärjestöjä. Filantropian edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana myös SEN:n tulevaisuutta suuntaavan ihmisoikeushankkeen määrittelemisessä.

 

Toiminnanjohtaja Riina Nguyen esitteli järjestön.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors