SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

San Damianon osuuskunta

 

on perustamisestaan asti toiminut ekumeenisessa hengessä. Osuuskunnan perustamiskokous pidettiin 14.11.2010, jolloin myös laadittiin sen säännöt. Pykälässä 2 osuuskunnan toimiala määriteltiin seuraavasti: Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten aineettoman sekä arvon mitasta ja vaihdon välineistä vapaan pääoman kasvattaminen. Tätä toteutetaan harjoittamalla ja ylläpitämällä kurssi ja julkaisutoimintaa, koulutuspalvelua sekä majoitus- ja ateriapalveluita siten, että ensisijaisesti jäsenet suorittavat työn.

 

Pauli Annala esittelee San Damianon osuuskuntaa.Osuuskunta järjestää SanDamiano-Retriittejä, joissa eletään rukoushetkien rytmissä. Hetkipalvelujen lomassa paastotaan turhasta, opiskellaan, työskennellään, aterioidaan ja levätään. Osuuskunta järjestää koulutusta kristillisten seurakuntien työntekijöille, papeille, nuoriso-ohjaajille ja diakonia-alan työntekijöille ja maallikoille. Kaikkea osuuskunnan toimintaa sävyttää spiritualiteetti.

 

Spiritualiteetin vaaliminen näkyy konkreettisimmin siten, että niin koulutus tapahtumia kuin retriittejäkin rytmittävät kanoniset rukoushetket: laudes, sexta, vesper ja kompletorio. Osuuskunnan tarjoamassa koulutuksessa painottuvat seuraavat aihepiirit: messun teologia, läntisen kirkon hetkipalvelutraditio, hiljaisuuden ja rukouksen teologia, psalmilaulu ja luonnollisesti perehtyminen varhaiseen fransiskaaniliikkeeseen.

 

Osuuskunnan jäsenet pyrkivät yhteisöä rakentaessaan seuraamaan kolmea periaatetta:

1. Fransiskaaninen yksinkertaisuus

2. Kristillinen veljeys ja sisaruus

3. Evankelinen kuuliaisuus

Näitä periaatteita osuuskunnan jäsenet pyrkivät toteuttamaan ekumeenisessa hengessä kristillistä ykseyttä etsien.

 

Osuuskunnan hallitus toteaa, että toimintansa luonteesta johtuen osuuskunta haluaa osallistua SEN:n paikallisekumeeniseen toimintaan.

 

San Damianon osuuskunta on uusi ja ainutlaatuinen toimija suomalaisen ekumenian piirissä. Se tuo suomalaisen kirkollisuuden piiriin fransiskaanista spiritualiteettiä ja kristillisen kirkon kaksituhatvuotista jumalanpalvelusperinnettä sen läntisessä muodossa. Retriittien ja seminaarien paikkana San Damiano tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia ekumeeniselle keskustelulle ja toiminnalle. SEN:n hallitus piti kokouksensa 1.6.2015 San Damianossa.

 

Dosentti Pauli Annala esitteli järjestön.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.