SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Caritas ry

Adriana Saarialho esittelee Suomen Caritasta. 

on vuonna 1960 perustettu katolinen avustusjärjestö, joka tekee työtä kaikkein haavoittuvimpien ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ja etnisten ryhmien parissa. Suomen Caritas on osa kansainvälistä Caritas-verkostoa ja on jäsenenä Caritas Internationaliksessa ja Caritas Europassa. Suomen Caritaksen toimisto sijaitsee Helsingin Kruununhaassa.

 

Toimiston yhteydessä on Caritas-kauppa, jossa myydään luostarituotteita Myllyjärven karmeliittaluostarista sekä espanjalaisesta ja ranskalaisesta luostarista. Yhdistyksessä on palkattu osa-aikainen järjestösihteeri Sirpa Monteiro.

 

Myynnin lisäksi Caritas rahoittaa toimintansa erilaisin keräyksin, myyjäisin ja tempauksin sekä saa tuloja jäsenmaksuista ja tukimaksuista. Yhdistyksen varainhankinnan tehostamiseksi on perustettu 5 euron klubi. Vuonna 2014 yhdistyksessä oli 239 henkilöjäsentä ja 1 yhteisöjäsen. Suomen Caritas ry:n puheenjohtaja on Helsingin katolinen piispa Teemu Sippo SCJ.

 

Vuonna 2014 Suomen Caritaksen avustushankkeet suuntautuivat Boliviaan, Moldovaan, Myanmariin,  Ugandaan, Venäjän Karjalaan ja Viroon. Kotimaassa Caritas keskittyy maahanmuuttajatyöhön ja kehitysyhteistyön vaikuttamistyöhön. Tärkeä yhteistyökumppani on Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa.

 

Caritas on Ekumeenisen vastuuviikon pitkäaikainen yhteistyökumppani. Sen edustajat ovat osallistuneet myös SEN:n uskonnonvapaushankkeeseen ja SEN:n tulevaisuutta suuntaavan ihmisoikeushankkeen määrittelemiseen.

 

Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho esitteli järjestön.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors