SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

NELJÄS PÄIVÄ: LUOPUMINEN

A water jug, Lokozen, freeimages.com

Nainen jätti vesiruukkunsa siihen (Joh. 4:28)


1. Moos 11:31–12:4 Jumala lupaa tehdä Abramista suuren kansan ja siunauksen

 

Psalmi 23 Herra on minun paimeneni

 

Apt. 10:9–20 "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi"

 

Joh. 4:25–28 Nainen jätti vesiruukkunsa siihen

 

Kommentaari

 

Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaaminen osoittaa, että vuoropuhelu erilaisen, vieraan, tuntemattoman kanssa voi olla elämää antava. Jos nainen olisi noudattanut oman kulttuurinsa sääntöjä, hän olisi poistunut nähdessään Jeesuksen lähestyvän kaivoa. Tuona päivänä hän ei jostakin syystä seurannut vakiintuneita sääntöjä. Sekä hän että Jeesus murtautuivat ulos vakiintuneista käyttäytymismalleista. Tämän murtautumisen kautta he osoittivat meille, kuinka uusien suhteiden rakentaminen on mahdollista.

 

Jeesuksen täyttäessä Isän työn samarialainen nainen omalta osaltaan jättää vesiruukkunsa ja osoittaa siten voivansa jatkaa eteenpäin elämässään ja ettei hän ole sidottu yhteiskunnan hänelle pakottamaan osaan. Hän on ensimmäinen ihminen Johanneksen evankeliumissa, joka julistaa Jeesuksen Messiaaksi. Uuden esiin murtaminen on välttämätöntä niille, jotka haluavat kasvaa voimakkaammiksi ja viisaammiksi uskossaan.

 

Se, että samarialainen nainen hylkäsi vesiruukkunsa, osoittaa että hän on löytänyt suuremman lahjan, jotakin kaivolta hakemaansa vettä parempaa, ja paremman paikan olla omassa yhteisössään. Hän tunnistaa juutalaisen muukalaisen, Jeesuksen, hänelle tarjoaman suuremman lahjan.

 

Meidän on vaikea huomata meille tuntemattoman ja toiselle kuuluvan arvoa, tunnistaa sen hyvyyttä tai vieläpä pyhyyttä. Kuitenkin toiselle kuuluvan lahjan hyvyyden ja pyhyyden tunnistaminen on välttämätön askel kohti näkyvää ykseyttä, jota tavoittelemme.

 

Kysymykset

 

1.      Jeesuksen kohtaaminen vaatii meitä hylkäämään vesiruukkumme – mitä ovat meidän vesiruukkumme?

 

2.      Mikä estää meitä etupäässä tekemästä niin?

 

Rukous

 

Rakastava Jumala,
opeta meitä oppimaan Jeesukselta ja samarialaiselta,
että toisen kohtaaminen avaa meille armon uuden näköalan.
Auta meitä murtautumaan ulos rajoitteistamme ja ottamaan iloiten vastaan uudet haasteet.
Auta meitä kulkemaan pelon tuolle puolen Poikasi kutsua seuraten.
Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aamen. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors