SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nora Repo: La Route des Balkans vue de la Serbie 

AFFRST, - Association Franco-Finlandaise pour la Recherche Scientifique et Technique ja (IEP-CHERPA) järjestivät yhdessä Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen ( Välimeri-projektin kanssa kollokviumin 12. ja 13. toukokuuta 2016 Aix-en-Provence’issa, Ranskassa. 


Kollokvion teemana oli (Liikkuvuus Välimerellä: muuttoliikkeiden tuoma haaste eurooppalaisille ja Välimeren yhteiskunnille). Uskontotieteen tohtori Nora Repo esitelmöi kollokviossa aiheesta ”La Route des Balkans vue de la Serbie” (Balkanin reitti Serbian näkökulmasta).

 

FT Nora Revon kotikaupunki on nykyään Serbian pääkaupunki Belgrad. Hän on työskennellyt eri projekteissa myös Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa.


Selon les statistiques officielles de l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés environ 870 000 (865 723) personnes sont
arrivées en Europe à travers la Grèce en 2015. Au cours de l’année 201...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors