SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Norja keskellä dramaattisia tapahtumia, kirkot antavat kriisiapua

 

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa seurataan Norjan dramaattisia tapahtumia, Oslon pommi-iskua ja Utöyan saaren ampumistapausta, kirkkojen näkökulmasta. toimitalo sijaitsee kilometrin päässä räjähdyspaikasta Oslon keskustassa. Siellä sijaitsee myös Norjan kristillisen neuvoston () toimisto.

Pääsihteeri Örnulf Steen oli työhuoneessaan, kun räjähdys tapahtui. Hän kuvailee sitä korvia huumaavaksi ja toteaa, että Norja on , jollaista sen historiassa ei ole koskaan koettu. Kirkkojen ensimmäinen toimi on tarjota ihmisille mahdollisuus rukoukseen ja sielunhoidolliseen apuun. Vielä illalla ei Oslon keskustan kirkkoja ole saatu avata tätä tarkoitusta varten, koska koko alue on turvallisuussyistä suljettu. Norjan uskontojen ja elämänkatsomusten neuvosto, jossa ovat kattavasti edustettuina sekä uskontokunnat että laaja humanistiliitto, valmistelee julkilausumaa. Ollessaan puhelinyhteydessä pääsihteeri Steeniin SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen ilmaisi surunvalittelut ja siunauksen toivotukset Suomen Ekumeenisen Neuvoston puolesta.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.