SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nuoret aikuiset rauhaa rakentamassa – terveisiä Strasbourgista

Kuva: WSCF

World Student Christian Federationin Euroopan osasto (WSCF) ja Euroopan neuvosto järjestivät kouluttautumisviikon 21.-27.10.2018 Strasbourgissa, Ranskassa. WSCF on maailman vanhin kansainvälinen opiskelijajärjestö, joka kokoaa yhteen nuoria aikuisia eri kirkko- ja uskontokunnista.

 

WSCF:n toiminnassa korostuvat ekumenian lisäksi vahvasti myös ihmisoikeuksiin ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyvät teemat.


Strasbourgissa järjestetyn koulutusviikon aihe, How is Peace Possible, keskittyi nuorten aikuisten rooliin aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa sekä heidän osallisuuteensa rauhan rakentamisessa ja konfliktien purkamisessa. Yhteenlaskettuna koulutusviikon järjestäjätiimi ja osallistujat muodostivat noin neljänkymmenen hengen ryhmän, jossa edustettuina olivat Belgia, Italia, Georgia, Suomi, Ruotsi, Tanska, Irlanti, Iso-Britannia, Alankomaat, Unkari, Ukraina, Saksa, Slovakia, Valko-Venäjä, Libanon, Egypti, Armenia, Irak, Kamerun, Ecuador, Meksiko ja Yhdysvallat. Suurin osa osallistujista oli eri kirkkokuntiin kuuluvia kristittyjä, ja mukana oli myös muslimeita.

 

Viikon ohjelma koostui yhdessä toteutetuista rukoushetkistä sekä konfliktien purkamisen ja rauhan rakentamisen teemoja käsittelevistä luennoista ja ryhmätöistä. Pääsimme tutustumaan rauhan ja rauhattomuuden teemoihin myös elävä kirjasto- menetelmän kautta, jossa yksi mieleenpainuvimmista oli 26-vuotiaan kosovolaisen naisen tarina. Saimme myös vierailla Euroopan neuvostossa, ja vapaa-ajalla ehdimme käydä leppoisalla pyöräretkellä ja kierrellä Strasbourgin nähtävyyksiä. Oppimista eri kulttuureista ja eri maiden tilanteista tapahtui koko ajan virallisen ohjelman ulkopuolellakin esimerkiksi kahvitauko- ja ruokapöytäkeskusteluiden kautta.

 

On aina yhtä viehättävä kokemus, kun toisilleen tuntemattomat ihmiset kokoontuvat yhteen yhteisen aiheen äärelle ja hitsautuvat viikon kuluessa yhdessä työskenteleväksi ja samoille asioille nauravaksi ryhmäksi. Strasbourgin koulutusviikko ja muut vastaavat tapahtumat ovat malliesimerkki sellaisen turvallisen tilan luomisesta, jossa on mahdollista käsitellä myös teemoja joista kaikkien osallistujien kotimaissa ei ole mahdollista tai helppoa puhua.

 

Ekumeenisen kanssakäymisen suola ja rikkaus on aitoon ymmärtämiseen pyrkivä ja kunnioittava vuorovaikutus erilaisista taustoista tulevien ihmisten välillä. Vaikka meitä oli koolla kirjava ryhmä eri uskonto- ja kulttuuritaustoista sekä ympäröivistä poliittisista tilanteista, kaikkien kanssa löytyi jotakin yhteistä. Oli voimaannuttava kokemus työskennellä yhdessä muiden nuorten aikuisten kanssa, jotka ovat motivoituneita uskomaan ja toimimaan sen puolesta, että maailman levottomuuksien keskellä voisi olla tilaa rauhalle. Kun maailmantuska seuraavan kerran meinaa ottaa yliotteen omasta mielestä, yritän muistaa kaikkia heitä, joiden kanssa sain viettää viikon Strasbourgissa.

 

Teksti: Noora Mattila, teologian opiskelija, Itä-Suomen yliopisto/Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.