SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nuorisojaosto hakee ketkokoordinaattoria ja ketkosihteeriä

Kuva on Ketko-kurssin päätöstilaisuudesta vuodelta 2019.Tule mukaan tekemään Suomesta entistä ekumeenisempi maa, jossa erilaiset kristityt todella kohtaavat toinen toisiaan, oppivat toisiltaan ja pyrkivät löytämään yhteyttä eroavaisuuksien keskellä.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaosto hakee kahta ihmistä työskentelemään suomalaisen ekumeenisen nuortentoiminnan lippulaivan eli Kansainvälisen ja ekumeenisen koulutusohjelman, kavereiden kesken ketkokurssin, kanssa.

Haemme ketkokoordinaattoria, jonka tehtävä on koordinoida Ketkon toimintaa. Tehtävään kuuluu Ketkon suunnittelu yhdessä ketkosihteerien kanssa ja ketkon arviointi ja kehitys yhdessä nuorisojaoston kanssa.

Haemme yhtä ketkosihteeriä, jonka tehtävä on Ketkon käytännön toteuttaminen. Tehtävään kuuluu Ketkon suunnittelu yhdessä jo kokeneen ketkosihteeriparin ja ketkokoordinaattorin kanssa, ja itse kurssin käytännön toteutus yhdessä kerkosihteeriparin kanssa.

Ketkon käyminen katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätön edellytys tehtävässä menestymiseen.
Tule mukaan ohjaamaan suomalaisen nuorten ekumenian lippulaivaa!

Tehtäviin voi hakea 16.5.2021 asti. Ketkosihteerin valinta tehdään Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaoston kokouksessa 25.5.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.