SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nuorten esikokoontuminen tuo uutta toivoa yhtenäisyydestä - Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous on alkanut


Kuva: Albin Hillert /CEC.Siltojen rakentamista, ystävyyssuhteiden solmimista - ja neljän kilometrin kävelyretki kauniissa metsässä Tallinnan ulkopuolella Virossa. Kun nuorten esikokous kokoontui 14. kesäkuuta, päivää ennen Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) yleiskokouksen avautumista, nuoret toivat tuoretta näkökulmaa kokouksen teemaan "“Under God’s blessing - shaping the future" (vapaasti käännettynä "Jumalan siunauksen alla - tulevaisuutta rakentamassa").

Yhdessä rukoillen, laulaen ja kävellen yli 50 nuorta ilmaisivat toiveensa Euroopan kirkkojen yhtenäisyydestä ja tulevaisuudesta.
Nikoloz Gurgenidze Kreikan kirkosta kertoi odotuksistaan yleiskokouksen alla: "Haluaisin nähdä, että jakautuneet kristityt kokoontuvat yhteen teologian ja vuoropuhelun kautta", hän sanoi. "Todellinen yhtenäisyys merkitsee todellista yhteisöllisyyttä."

Hän keskusteli Luisa Albina Kappesin kanssa Evangelische Kirche im Rheinlandista. Molemmat ovat Bosseyn ekumeenisen instituutin alumneja. "Mielestäni on tärkeää edistää ja tukea nuorille suunnattuja tapahtumia", Kappes sanoi ja lisäsi, että ensimmäinen sana, joka hänelle tulee mieleen ekumenian tulevaisuudesta, on "toivo".

Molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että kun yhteiskunnalliset kysymykset näyttävät jakavan kirkkoja, teologisia kysymyksiä ei käsitellä tarpeeksi. "Joskus me kirkkona puhumme vain yhteiskunnallisista kysymyksistä emmekä teologisista kysymyksistä", Gurgenidze sanoi. "Meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi."

Kappes lisäsi: "Ykseys alkaa ensin ystävyydestä - ykseyttä moninaisuudessa", hän sanoi.

Susanna Leppälä Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta sanoi toivovansa, että hän saisi enemmän yhteyksiä muiden maiden eurooppalaisiin kristittyihin. "Näen kristittyjen, kulttuurien ja ihmisten rakentavan siltoja - tiedän, että se kuulostaa kliseiseltä, mutta se on totta", hän sanoi.

Kun nuoret yhtyivät iltarukoukseen rauhallisessa metsässä, he saivat paketit sinapinsiemeniä, jotka olivat kaiku raamatullisesta vertauksesta.

Lea Schlenker Saksan protestanttisesta kirkosta toimii EKK:n nuorten neuvonantajana, ja hän puhui vertauksesta. "Sinapinsiemenet ovat todella pieniä ja kasvit ovat todella korkeita", hän sanoi. "Sinapinsiemen muistuttaa minua aina siitä, että pienistä asioista voi kasvaa suuria asioita."

EKK:n pääsihteeri Jørgen Skov Sørensen kiitti ennen nuorten kokousta pitämässään tervetuliaispuheenvuorossa nuoria siitä, että he ovat kiireisessä elämässään - monet heistä ovat opiskelijoita - löytäneet aikaa osallistuakseen yleiskokoukseen, olivatpa he sitten toimimassa luottamushenkilöinä, delegaatteina tai missä tahansa muussa tehtävässä. 

"Viettäkää aikaa toistenne kanssa, tutkikaa ja kokekaa, kysykää kysymyksiä", Sørensen kehotti. "Kertokaa tarinoita - ja kuunnelkaa toisten tarinoita. Juhlikaa monimuotoisuutta. Se kuvastaa EKK:n luonnetta - ykseyden etsimistä tuossa monimuotoisuudessa."

EKK:n puheenjohtaja Christian Krieger ilmaisi suuren ilonsa nuorten osallistumisesta yleiskokoukseen. "EKK luotiin ylittämään rajoja ja rakentamaan siltoja", hän sanoi. "Nauttikaa siitä, että teette täällä näinä päivinä."

Stuertit ovat keskeisissä tehtävissä kokouksen toteuttamassa

Kolmekymmentäseitsemän nuorta eri puolilta Eurooppaa työskenteli jo tunteja ennen kuin Euroopan kirkkojen konferenssin (KEK) yleiskokous alkoi virallisesti Tallinnassa Virossa 15. kesäkuuta. Stuertit ovat alle 30-vuotiaita kokousavustajia, jotka on valittu tehtävään hakemusten perusteella

Täysistuntojen järjestämisestä valokuvien ottamiseen ja asioiden hoitamiseen, stuertit työskentelevät kerryttäen ekumeenista kokemusta.

Monille heistä tämä on ensimmäinen kokemus tämänkaltaisesta kokouksesta. Björn Peter Blumenhagen Pohjois-Saksan evankelisluterilaisesta kirkosta kuuli tilaisuudesta ystävänsä kautta, ja hän on pitänyt lyhyen tauon teologian opinnoistaan Hampurissa osallistuakseen EKK:n yleiskokoukseen.

"Joskus kuulen näistä kokoontumisista, mutta en ole koskaan ollut sellaisessa, joten haluaisin nähdä, miten ne toimivat", Blumenhagen sanoi. "Haluan myös luoda kontakteja ja ystävyyssuhteita, ja olen nauttinut Tallinnan kaupungista ja sen ihmisistä."

Kahden yhdessä vietetyn päivän jälkeen stuerttien välinen ystävyys kukoistaa. "On hämmästyttävää, miten avoimia ja ystävällisiä ihmiset ovat", sanoi Rebecca Oetken Saksan protestanttisesta kirkosta. "Toiveeni tälle kokoontumiselle on oppia muiden katsomuksista, jotta voin kehittyä omassa uskossani." 

Iris Borg Rundqvist ja Ida Malmström, molemmat luterilaisesta Ruotsin kirkosta, ovat tavanneet ensimmäistä kertaa luottamushenkilöiden roolinsa kautta. "Toivon oppivani uusia taitoja, tapaavani uusia ihmisiä ja saavani uusia ystäviä", Rundqvist sanoi.

Myös Malmström ilmaisi toiveensa. "Haluan oppia lisää ekumeenisesta elämästä - nähdä, miten se todella toimii", hän sanoi.

Euroopan kirkkojen konferenssin (Conference of European Churches, CEC/EKK) yleiskokous järjestetään 14.6.–20.6.2023 Tallinnassa Virossa.  Kokouksen teemana on ”Under God's blessing — shaping the future”. Yleiskokoukseen osallistuu lähes 500 kokousvierasta sekä ekumeenisia ja yhteistyöjärjestöjä eri puolilta Eurooppaa. Suomesta osallistuu kirkkojen virallisia delegaatteja, neuvonantajia, stuertteja eli alle 30-vuotiaita kokousavustajia ja ekumeenisia kumppaneiden edustajia.

Yleiskokous on Euroopan kirkkojen konferenssin ylin päättävä elin, joka kokoontuu viiden vuoden välein. Euroopan kirkkojen konferenssin hallitus vastaa yleiskokousten päätösten toteutumisesta. Tallinnan yleiskokous on järjestyksessään 16., ja kokousta isännöivät Viron jäsenkirkot. 
EKK on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin. Siihen kuuluu noin 125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. Konferenssi pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa. 

Kuva. Albin Hillert/CEC

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.