SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nuorten naisten mielenterveys  keskiössä Suomen NNKY-liiton brunssilla


NNKY- liitto kutsuu yhteistyöverkostojaan brunssille Maailman NNKY - päivän 24.4. tienoilla. Tapaaminen järjestettiin Hotelli Helkassa Helsingissä 21.4.2023. Pääsihteeri Anne Pönni ja muu henkilökunta kertoivat vieraille NNKY:n historiasta aja nykyaikaisesta vertaistoiminnasta. Kamalat äidit® -ryhmät on tarkoitettu murrosikäisten lasten äideille ja Voimasiskot™ ovat naisten voimaantumisryhmät. Näitä molempia ryhmiä  kokoontuu eri puolilla suomia useita kymmeniä. Aamupäivän aikana kuultiin myös mielenkiintoiset alustukset nuorten naisten mielenterveyden tukipalveluista ja haasteista joita nuoret kohtaavat kaupunkitilassa.

Mielenterveyden tukipalvelujen tarve kasvaa

Susanna Winter Mieli ry:stä kertoi tilastojen valossa, miten nuorten ahdistuneisuus näkyy Mieli ry:n palveluissa. Alle 30-vuotiaat naiset soittivat kriisipuhelimeen eniten pahan olon, ihmissuhdeongelmien ja itsetuhoisuuden takia. Vuonna 2022 kriisipuhelimeen tuli yli 400 00 soittoa, soittajamäärissä on ollut merkittävää kasvua viime vuosina. Väsymys, uupumus ja kovat suorituspaineet ja vaatimukset itseä kohtaan nousevat esiin keskusteluissa.  Itsemurhien ehkäisykeskuksessa naiset ja alaikäiset tytöt ovat kasvava asiakasryhmä. Näköalattomuuteen pyritään löytämään toivon pilkahdusta puhelun aikana. Viiveet hoitoon pääsyssä ja hoitojaksojen välillä johtavat siihen että tukipuhelin kannattelee henkilöä ja paikkaa puutteita terveydenhuollossa. Keskustelu auttaa ja Mieli ry saa hyvää palautetta soittajilta, joiden oloa keskustelu helpottaa siinä määrin, että parhaassa tapauksessa akuutit itsetuhoiset ajatuksetkin voivat väistyä.

Kaikilla tulisi olla oikeus turvalliseen kaupunkitilaan 

Tutkija Anni Nyyssölä Nuorisotutkimiseurasta esitteli tutkimustietoa tyttöjen kohdistuvasta häirinnästä kaupunkitilassa.  Seksuaalisen maineen hallinta ja häirintä  ovat keinoja kontrolloida tyttöjen käytöstä (pukeutuminen, kielenkäyttö, päihteet) ja seksuaalisuutta yhteisössä.

Huorittelu on alistamisen keino kaupunkikuvassa, tutkimusaineistossa nousee esiin että  nimittelijät ovat usein tuntemattomia poikia. Maineen pilaamista käytetään katukulttuurissa koston välineenä, juorut liikkuvat, uhria syyllistetään  ja pahimmillaan voi johtaa yhteisöstä ulossulkemiseen. 

Aikuiset miehet häiritsevät tyttöjä seksuaalisesti julkisissa tiloissa, esimerkiksi julkisessa liikenteessä. Tilanteiden itsenäinen ratkaiseminen on normalisoitua tyttöjen kaveriporukoiden kesken. Kynnys kertoa aikuisille häirinnästä on korkea, sillä pelätään syyllistämistä. Aikuisten tulisikin herkistyä häirinnälle ja puuttua siihen hyvin matalalla kynnyksellä.

Suomen NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin nuorten mielenterveyttä tukeville toimijoille
NNKY-liiton tunnustuspalkinto jaettiin nyt 18. kertaa ja sen vastaanottajat julkaistiin brunssilla. Se on tunnistus ansiokkaasta nuorten naisten hyvinvointia tukevasta toiminnasta. 10 000 euron palkinto jaettiin puoliksi kahdelle toiminnalle, jotka ovat vahvistaneet tyttöjen ja nuorten naisten mielenterveyttä valtakunnallisesti verkossa. Liiton puheenjohtaja Leena-Maria Sevon ojensi tunnustukset href=" https://loistosetlementti.fi/sua-varten-somessa/" style="background-color: rgba(210, 215, 234, 0.5);">Sua varten somessa -hankkeelle ja href=" https://loistosetlementti.fi/sua-varten-somessa/" style="background-color: rgba(210, 215, 234, 0.5);">Tyttö  olet helmi! -etäohjaushankkeelle.
Lisätietotoja myös 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.