SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Odottavin mielin Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukseen

Rolf Steffansson edustaa Suomen Lähetysseuraa, jossa hän työskentelee toiminnanjohtajana. Kysyin hänen vaikutelmiaan ennen Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokousta. 

Rolf Steffansson odottaa innokkaasti, mihin suuntaan yleiskokous suuntaa Kirkkojen maailmanneuvoston työtä seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Maailmassa on monia haasteita. Käsillä ovat Ukrainan sota, maailman tila, Covid-19, ilmastonmuutos sekä rasismi ja muukalaisviha. 

Teema haastaa meidät kysymään, mitä Kristuksen rakkaus merkitsee meille tänään? Rakkaus sanana on kulunut, rakkaus tuntuu lähes hölynpölyltä, rakkaus ei sitoudu mihinkään. 

Rakkaus on palvelemista, itsensä antamista ja sitoutumista, Rolf Steffansson pohtii. Mutta miten teemme sen käytännössä?
Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusjulistus voidaan nähdä kristillisen lähimmäisenrakkauden ilmentymänä, hän sanoo.

Lähetysjärjestön edustajana hän on myös sitä mieltä, että lähetys ei ole teemana niin selvästi näkyvissä, mutta se on upotettu kokouksen sisältöihin. Mukana on Arushan lähetyskonferenssin viesti. Kyse on opetuslapseudesta ja muutoksesta.

Afrikan kirkkojen läsnäolo yleiskokouksessa on vahva, ja meidän pitäisi kysyä, mitä ne  voivat tuoda Kirkkojen maailmanneuvostoon. Afrikan kirkoissa on evankeliumin elinvoimaa, ja ne vahvistavat maailmanneuvostoa läsnäolollaan. Meiltä puuttuu kirkkoistamme se kutsuva elementti, joka heillä on, ja voimme oppia heiltä. Samalla meidän on pohdittava, mihin tämä kristillinen yhteys velvoittaa meitä. Meidän on kunnioitettava toisiamme, vaikka olisimme eri mieltä moraalisista ja eettisistä kysymyksistä.

Rolf Steffanssonin mukaan Kirkkojen maailmanneuvosto on siksi hyvä foorumi vaikeiden kysymysten käsittelyyn. Meidän on tuotava esiin epäoikeudenmukaisuuksia ja taloudellista eriarvoisuutta maailmassa. Vuoropuhelun tärkeitä teemoja ovat sukupuolten välinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Meidän on myös otettava huomioon nuorten omassa valmistelukokouksessaan esittämät viestit.

Kirkkojen maailmanneuvosto on vahva, koska täällä kuullaan monia erilaisia ääniä eri kristillisistä taustoista. Steffansson itse haluaa viedä kotiin näiltä päiviltä inspiraatiota, vinkkejä rikkaasta jumalanpalveluksesta ja hengellisyydestä.

Haastattelu: Mayvor Wärn-Rancken

Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) kokoontuu 11. yleiskokoukseensa Saksa  Karlsruhessa 31. elokuuta - 8. syyskuuta 2022. Kokouksen teemana on Kristuksen rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen, ja kokoukseen odotetaan noin 4500 kristittyä eri puolilta maailmaa.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.