SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaellus muuttuvassa maisemassa – KMN:n keskuskomitea Trondheimissa

Naisedustajat yhdessä.Young energy for Ecumenism. Trondheimin-kokouksen stuertit.

Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokouksen 22.-28.6.2016 teema on . Viikon mittainen kokous on keskustellut oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta valottaen tämän päivän vihollisuuksia ja kirkkojen mahdollisuutta puuttua niihin rauhan ja sovinnon kautta. 

 

Koskettavinta on ollut kuulla järkyttävästä lasten kärsimyksestä Palestiinassa, Syyrian sotatilasta ja naisten kokemasta seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta kaikkialla maailmassa. Väkivaltaan voi puuttua. Siihen tulee puuttua ja luoda turvakeitaita niille, joiden elämä on haurasta traumaattisten kokemusten vuoksi. Kirkoilla on tähän mahdollisuus, kun ne avaavat tietoisesti väyliä tervehtymiseen ja oikeudenmukaiseen sovitteluun.

 

Yksi vaikuttavimmista hetkistä oli pitkän vihollisuuden ja eristäytymisen päättyminen, kun Dutch Reformed Church, eteläafrikkalainen entinen apartheidiä tukenut kirkko otettiin jälleen Neuvoston jäseneksi. Kirkon edustaja sanoi kyynelsilmin, kuinka mikään ei voi korvata sitä kärsimystä, jonka kohteeksi ihmiset olivat joutuneet kirkon aiemman rotuerottelun vuoksi. Hän kiitti KMN:a ja sovittelusta, jota mm. Desmond Tutu oli johtanut.

- Kukaan ei kuitenkaan meitä paremmin tunne sitä, mitä merkitsee erillään oleminen muista, johon olimme itsemme ajaneet. Olemme syvästi kiitollisia tästä hetkestä, jolloin saamme liittyä takaisin Neuvostoon ja tulla kotiin.

 

Yksi pitkä vihollisuuden aika on päättynyt ja sovinto purkautui aplodeihin ja kyyneliin. Rauha on mahdollista. Sovinto syntiä ja vihollisuutta syvempi.

 

kokoontuu kahden vuoden välein ja on kahdeksan vuoden välien kokoontuvan yleiskokouksen välikaudella järjestön korkein päättävä elin. Komiteaan kuuluu 154 jäsentä. Suomesta jäseninä ovat piispa Simo Peura, Suomen ev.-lut. kirkko ja professori Pekka Metso, Suomen ortodoksinen kirkko, VTM Talvikki Ahonen on varajäsen. Neuvonantajissa on kaksi suomalaista: toiminnanjohtaja Seppo Rissanen ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen.

 

Nuoria kokousavustajia eli stuertteja on Trondheimin-kokouksessa 15 henkilöä. Päästuerttina toimii Katariina Väisänen, Ekumeenisen vastuuviikon koordinaattori. Muita suomalaisia stuertteja ovat Mikko Salo, Mikaela Steffansson, Viivi Törmäinen, Matias Uusisilta, Julia Konvisarova ja David Del Castillo.

 

Mari-Anna Pöntinen

Kuvat: Susanne Erlecke ja oikoumene.orgSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.