SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oikeudenmukaisuuden puolella on elämä

 

Ekonomia on muutettu markkinoiden teoriaksi, jolloin kaikki sekundaarinen on tullut vallitsevaksi, ja ihmisten perustarpeet, kaikki se mikä on elämälle tarpeellista, on työnnetty marginaaliin tai jopa poistettu. Jos ajatellaan ”ekonomian” alkuperäisen merkityksen olevan ”kotitalouksien laki tai opetusta”, niin tänäänkin yleisesti hyväksytty ajatus on ennen kaikkea se, kuinka vastata ihmisten olemassa oleviin tarpeisiin.

 

Muun muassa näin totesi sveitsiläinen tri Ina Praetorius puhuessaan Saksan Loccummissa yleiskokouksessa, joka pidettiin 23.-29.8.2010. Praetoriuksen teemana oli The Economics of Nativity. Thinking of the World as a Household. Tämä ihmisten perustarpeista lähtevään käsitykseen taloudenpidosta esille otettu käsite aiheutti suurta ihastusta ja avasi monia uusia ajattelukuvioita erityisesti tällä hetkellä maailmassa huomiota herättäneen ns. downshifting eli yksinkertaisempaan elämäntyyliin pyrkimistavoitteen myötä.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston naisjaostosta kokoukseen osallistuivat Eija Kemppi (ev.-lut.), Leena Kangas (kat.) ja Outi Piiroinen-Backman (NNKY-l, ort.). Suomesta oli osallistui myös Anne Lagerstedt (NNKY-l). Osallistuminen ja vastuu - Oikeudenmukaisuuden puolella elämä (Participation and Responsibility - In the Path of Justice is Life) oli kokouksen teemana ja siihen osallistui 166 eri kirkkoja edustavaa naista 27:stä maasta.

 

Lue Outi Piiroinen-Backmanin kokousmuistio, klikkaa .



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.