SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oikeudenmukaisuus on rauhan nimi


Klikkaa kuvaa, niin pääset näkemään videon. 

asiantuntijavieraas on tänä vuonna ihmisoikeuspuolustaja Sterlin Londoño Palacios Kolumbiasta. Hän on ollut katolinen pappi Quibdon hiippakunnassa Chocóssa. Ihmisoikeuksia ei Chocón maakunnassa kunnioiteta ja kansainväliset yritykset valtaavat alaa käyttääkseen alueen luonnonrikkauksia kunnioittamatta lainkaan paikallisväestöä. Siitä lähtien kun mittava kaivosteollisuus alkoi hyötyä Chocón alueesta, paikallisen väestön elinolot ovat huonontuneet.

 

Isä Sterlin tukee Kolumbian väestöä ja heidän tarpeidensa kokonaisvaltaista palvelemista.

Rauha tarkoittaa paljon muutakin kuin aseistetun väkivallan poissaoloa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisten oikeuksista huolehditaan, niin että he voivat elää turvassa ja arvolleen sopivalla tavalla.

 

Katso kiintoisa

 

Luonnonvarojen yhteys konflikteihin

 

Luonnonvaroilla on tärkeä merkitys yhteiskunnissa elannon lähteenä, teollisuuden ja tuotannon ylläpitämisessä ja identiteetin määrittäjänä. Monet pohjoisen maat ovat riippuvaisia luonnonvarojen tuonnista etelästä. Luonnonvaroja voivat hallita paikallisyhteisöt, hallitukset, kapinallisryhmät, yritykset ja ulkopuoliset toimijat kuten kansalaisjärjestöt tai monikansalliset yhtiöt.

Taistelu luonnonvaroista lienee vanhimpia konfliktiin johtaneita tekijöitä. Luonnonvaroista saadaan verovaroja, mutta niiden väärinkäyttö, vallan keskittyminen, talouden läpinäkyvyyden ohittaminen, korruptio, julkisten varojen siirrot yksityistileille, luonnon tuhoutuminen ja ihmisoikeusloukkaukset ovat siemeniä konflikteille. Jos valtiokoneisto on hauras, voimakkailla ja karismaattisilla intressiryhmillä on kyky päästä käsiksi resursseihin ja väärinkäyttää niitä esimerkiksi aseiden ostamiseen ja taistelijoiden mobilisoimiseen. Luonnonvarojen väkivaltainen kaappaaminen, pakkotyövoiman käyttö varojen hyödyntämiseksi ja menestyvien bisnesten pyörittäminen ovat keinoja, joilla konflikteja rahoitetaan.


Sotatalouksia ylläpidetään luonnonvaroilla

 

Mahdollisuudet helppoihin ryöstösaaliisiin ajaa hallituksia, sotaherroja ja kapinallisia etsimään niistä toimeentuloa. Taistelua voidaan käydä esimerkiksi valtion hallinnosta tai luonnonvarojen käyttöoikeuksista. Jotkut osapuolet ovat pelkästään kiinnostuneita resurssien ryöstämisestä. Tyypillistä on, että eri ryhmittymien johtajat nauttivat resurssien ja niihin liittyvän sotatalouden tuomasta valtavasta varallisuudesta, kun taas enemmistö saattaa elää jopa alle dollarilla päivässä.


Miten tämä liittyy minuun?

 

Kulutamme omassa arjessamme täällä Suomessa monia sotatalouksia ylläpitäviä tuotteita tietämättämme tai sijoitamme rahamme rahastoihin, joiden kautta varat päätyvät epäeettisesti sotateollisuuteen ja siten ylläpitävät konflikteja.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.