SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oikeusministeriön kysely häirinnästä ja vihapuheesta - vastaa ja välitä tietoa eteenpäin

Owal Group toteuttaa oikeusministeriön toimeksiannosta seurantaselvityksen erityisesti vähemmistöryhmien kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä sekä näiden vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen.

Kohderyhmät ja tavoitteet

Kohderyhmiä ovat erityisesti vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset ja maahanmuuttotaustaiset, romanit,

saamelaiset, suomenruotsalaiset, vammaiset, uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat sekä seksuaali- ja

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Jos kuulut selvityksen kohderyhmään, pyytäisimme sinua jakamaan omia kokemuksiasi. Erityisesti haluaisimme tietää, oletko itse nähnyt tai kokenut häirintää tai

vihapuhetta ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut sinulle tai läheisillesi. Tiedon avulla voidaan suunnitella

toimenpiteitä vihapuheen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Häirintä ja vihapuhe

Häirinnällä tarkoitamme esimerkiksi halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä

tai eleitä. Vihapuheella tarkoitamme tässä kyselyssä julkisesti (esimerkiksi julkisella paikalla, internetissä

tai tiedotusvälineissä) esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai

oikeutetaan vihaa esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan. Tyhjentävää määrittelyä häirinnälle ja vihapuheelle

ei ole olemassa. Sinä itse määrittelet vihapuheen tai häirinnän – eli minkälaiset ilmaisut tai eleet olet kokenut loukkaavana, vihamielisenä tai uhkaavana. Nämä ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi omaan turvallisuuden tunteeseesi.

Kokemusten jakaminen

Voit kertoa omista kokemuksistasi joko sähköisessä kyselyssä tai haastattelussa.

Sähköinen kysely: Sähköiseen kyselyyn pääset vastaamaan maaliskuun 2022 ajan. Vastaaminen on

mahdollista suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Kyselyyn voit vastata riippumatta siitä, oletko kokenut

häirintää tai vihapuhetta vai et. Vastaaminen vie noin 10–30 minuuttia.

 

Suomenkielinen linkki kyselyyn:

Ruotsinkielinen linkki kyselyyn:

Englanninkielinen linkki kyselyyn:

 

Haastattelu: Mikäli olet kokenut häirintää tai vihapuhetta, voit ilmoittautua myös haastatteluun. Haastatteluissa keskustelemme tarkemmin siitä, minkälaista vihapuhetta tai häirintää olet kokenut ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut sinulle tai läheisillesi. Haastattelu toteutetaan joustavasti omien aikataulujesi mukaan joko puhelimitse, Teams-yhteydellä tai kasvotusten. Haastatteluun voit ilmoittautua myös ottamalla suoraan yhteyttä selvityksen tekijään maaliskuun aikana.

 

Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille.

 

Vastauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa. Kiitämme sinua lämpimästi jo etukäteen kokemustesi jakamisesta!

 

Annamme mielellään lisätietoja selvityksestä, kyselystä ja haastatteluista!

Laura Jauhola

Manager, Owal Group Oy

050 443 1841

 

Oikeusministeriön yhteyshenkilö:

Erityisasiantuntija

Katriina Nousiainen

029 515 0275Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.