SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Olemme yhtä perhettä

Pastori Sharon Hollis ja pastori Mark Kickett ovat Australian yhdistyneestä kirkosta (UCA). Sharon Hollis on kirkkonsa delegaatti ja Mark Kickett toimii delegaattien neuvonantajana kirkkojen maailmanneuvoston kokouksessa Saksan Karlsruhessa. He kertovat, että UCA:n perustivat vuonna 1977 metodistikirkko, presbyteerikirkko ja Australian yhdistynyt kongregaationistikirkko. Kirkkokunta on Australian kolmanneksi suurin.
Sain heidän kanssaan juttutuokion  kahvitauolla.
Mitä mieltä olette Karlsruhen ilmapiiristä?

Molempien mielestä organisaatio vaikuttaa raskaalta. Rakenteet ovat tiukat, ja kulissien takana tapahtuu paljon lobbausta.

- Työ tehdään komiteoissa, mutta täällä se tuntuu hyvin Eurooppa-keskeiseltä, Sharon Hollis sanoo.

Molemmat pitivät pienryhmistä, joissa 30 ihmistä kokoontuu keskustelemaan ja rukoilemaan joka päivä.

- Parasta ovat olleet henkilökohtaiset kontaktit. Olemme ehkä tavanneet koronavuosina verkkokokouksissa, ja nyt tapaamme henkilökohtaisesti, pastori Mark Kickett sanoo.

Mitä otatte mukaanne kotiin?

Sharon Hollis vie mukanaan ideoita eri kirkkojen jumalanpalveluksista, uusia lauluja ja hyviä käytäntöjä muista kirkoista.

Mark Kickett sanoo, että ilmastokriisi, ekumeeninen yhteistyö pakolaiskysymyksissä ja kirkkojen jäsenmäärän väheneminen sekä Euroopassa että Australiassa ovat yhteisiä haasteita, joiden parissa työskennellään kaikkialla. Australian kirkot panostavat paljon resursseja kirkkoihin ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Australian naapurimaiden saaret katoavat ilmastokriisin vuoksi. Australiassa on myös alueita, joissa ei ole satanut seitsemään vuoteen.

- Mutta on hienoa, että olemme osa samaa kristillistä perhettä ja voimme tukea toisiamme, pastorit sanovat siirtyessään seuraavaan kokoukseen.

Haastattelu: Mayvor Wärn-Rancken


Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) kokoontuu 11. yleiskokoukseensa Saksa  Karlsruhessa 31. elokuuta - 8. syyskuuta 2022. Kokouksen teemana on Kristuksen rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen, ja kokoukseen odotetaan noin 4500 kristittyä eri puolilta maailmaa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.