SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Olen arvokas – olet arvokas, ekumeeninen keskustelutilaisuus yläkoululaisille

                                                                                                         

Kauniina helmikuisena päivänä, 16.2.2012, Siuntion Aleksis Kiven koulun  kuudesluokkalaiset ja yläkoululaiset saivat kuunnella lämminhenkistä keskustelua  ihmiselämän arvokkuudesta. Keskustelijoiksi oli kutsuttu neljä kristillisten  kirkkojen edustajaa.

 

Keskustelijoina olivat Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri isä Heikki Huttunen ortodoksisesta kirkosta, Siuntion evl-seurakunnan kirkkoherra Ismo Turunen, isä Marco Pasinato Pyhän Henrikin katolisesta seurakunnasta ja pastori Andreas Forsbäck

Tammisaaren metodistiseurakunnasta.

 

Kahdeksasluokkalaisten ajatuksista muotoutuneet kysymykset johdattivat keskustelijoita pohtimaan ihmisen arvokkuutta ja toisen arvostamista: Mitä tarkoittaa arvokas? Mikä tekee ihmisestä arvokkaan? Millaisina olemme arvokkaita Jumalan silmissä? Miksi ihmiset eivät arvosta toisiaan?

 

Keskustelun syvällinen sanoma tuli esille erityisesti kysymysten, millaisina olemme arvokkaita Jumalan silmissä, ja miksi ihmiset eivät arvosta toisiaan, kautta. Keskustelijoiden yksimielinen viesti oli, että ihminen on Jumalan silmissä arvokas aina, omana ainutkertaisena itsenään. Jumala loi meidät ihmiset omaksi kuvakseen. Me kuulijat saimme tärkeän muistutuksen siitä, että ymmärtäessämme oman ainutlaatuisuutemme, emme ole niin alttiita maailman houkutuksille – muodille, rahalle tai nautintoaineille. Silloin näemme Luojan kuvan myös jokaisessa vastaantulevassa ihmisessä.

 

Keskustelijoiden mukaan toisen ainutkertaisuuden löytäminen voi joskus olla vaikeaa. Tuon vaikeuden syynä voivat olla omat ennakkoluulomme, kateus, pelko tai huono itsetunto. Erilaisuus saattaa silloin muuttua kiusaamisen syyksi eikä kiusaaja näe erilaisuutta Luojan antamana mahdollisuutena. Toisen ihmisen arvostaminen löytyy aina itsensä arvostamisen kautta.

 

Yksinkertaistaen: Olen arvokas, olet arvokas. Toivomme, että keskustelu herätteli nuoria pohtimaan ihmiselämän arvokkuutta ja moninaisuutta. Sanotaan, että pienistä puroista kasvaa suuri joki ja ehkäpä tämä pieni yhdessä vietetty hetki antoi mahdollisuuden tuollaisen pienen purosen syntymiselle. Ehkäpä tämä keskustelu auttoi meitä lähestymään toinen toisiamme ja sitä kautta myös Luojaamme.

                                                                                                                                                                             

Keskustelijoita lämpimästi kiittäen

Nina Hurme (ort. opettaja) ja Taru Keskinen (evl-opettaja)Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.