SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia - Rukousviikon aloitus Uspenskin katedraalissa


Kristittyjen ykseyden rukouspäivänä 18.1.2019., ekumeenisen rukousviikon alkaessa, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Helsingin Ekumeeninen toimikunta kutsuivat ekumeeniseen rukoushetkeen Uspenskin katedraaliin Helsingissä.

vietetään 18–25.1.2019  teemalla "Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia" (5. Moos. 16:11–20). Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toteaa vuoden rukouspäiväjulistuksessa, että rukouspäivä muistuttaa meitä kristillisistä arvoista ja niiden mukaan toimimisesta. Oikeudenmukaisuus perustuu jokaisen ihmisen arvon tunnustamiseen, heikomman puolustamiseen ja rohkeuteen toimia oikein. Rukouspäivänä kirkot rukoilevat oikeudenmukaisuutta ja rauhaa maailmaan, sovintoa ihmisten välille ja varjelusta koko luomakuntaan.

Rukoushetkeä toteuttamassa olivat

Tervetulosanat Mari-Anna Auvinen, pääsihteeri, Suomen Ekumeeninen neuvosto
Johdatus hartauteen Isä Teemu Toivonen, Helsingin ekumeeninen toimikunnan puheenjohtaja
Rukouspäiväjulistus Anna-Maija Viljanen-Pihkala
Puhe ja evankeliumiteksti Jan Edström
Tekstinlukijat Suvi-Tuulia Vaara, Federico Spano
Rukoukset Vera La Mela, Sakari Vehkavuori
Esirukous Marketta Antola, Anna Hyvärinen
Lähettäminen Tuomas Mäkipää
Ortodoksinen lauluryhmä Juha Lampinen, Joakim Pietarinen, Teemu Toivonen

Ekumeeninen rukousviikko lyhyesti

Kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain aina samaan aikaan, 18.-25. tammikuuta. Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty jo yli sata vuotta. Kaikkialla maailmassa rukoillaan kristittyjen ykseyden puolesta joka päivä. Yhteinen rukous kulminoituu erityisen näkyvästi kahdeksan päivän jaksoon. Samaan aikaan kaikkialla maailmassa rukoillaan yhteisten tekstien pohjalta. Kun rukoilemme, yhdistymme laajaan rukousketjuun maapallon ympäri.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.