SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Omalla äänellä - Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus Tampereella

Vastuuviikon ekumeenisen jumalanpalveluksen toimittajia, avustajia ja muusikoita ryhmäkuvassa. Kuva: Ilkka Koski

Ekmeenisen vastuuviikon jumalanpalvelusta vietettiin 22.10.2107 Hervannan kirkossa Tampereella. Jumalanpalveluksen toteuttivat yhteistyössä Tampereen adventti-, baptisti- ja helluntaiseurakunnat, eteläinen seurakunta, Kristillinen Yhteisö – Helluntaiseurakunta sekä Suomen Ekumeeninen Neuvosto.


Saarnan piti piispa Matti Repo, liturgina toimi kirkkoherra Jussi Mäkinen ja avustajina Tapio Lohikko, Leena Laine, Veera Tillander, Jaakko Pasanen ja Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen. Musiikista vastasi kanttori Suvi-Tuulia Raittinen ja avustamassa olivat Hervannan Gospelkuoro, Elina Pasanen, Jaakko Pasanen, Beryl Bett ja Woojung Park.

 

Evankeliumitekstinä oli Joh. 9:24-38, jossa fariseukset kuulustelevat Jeesuksen parantamaa sokeaa.

- Ei hyödytä ihmistä näkö, ei kuulo eikä puhe, ellei häntä nähdä, ellei häntä kuulla ja ellei hänen kanssaan suostuta vastavuoroiseen keskusteluyhteyteen, sanoi piispa Matti Repo saarnassaan.

 

Piispa Repo muistutti, että kuulluksi ja nähdyksi tuleminen riippuu toisista ihmisistä. Kuten fariseusten aikoinaan, on myös meidän tässä ajassa elävien helppo langeta korottamaan itsemme eri mieltä olevien yläpuolelle ja vaientaa heidän äänensä vähättelyllä tai halveksunnalla.

 

Saarnassaan piispa Repo käsitteli Vastuuviikon teemaa Omalla äänellä tuoden esiin, miten naisten ja tyttöjen äänet on monesti ja monilla tavoin vaiennettu. Useissa maissa tyttöjen ja naisten oikeudet toteutuvat heikosti koulutuksen, työn, vaikutusvallan ja jopa heitä itseään koskevan päätöksenteon osalta. Suomessakaan naisten oikeudet eivät toteudu moitteettomasti.

 

- Ei tarvitse matkustaa ulkomaille löytääkseen esimerkkejä siitä, miten naisten ja tyttöjen ääntä vaiennetaan. Viime päivinä on suomalaisessa lehdistössä keskusteltu naisiin kohdistetusta seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta, piispa Repo sanoi.

 

 

Piispa Matti Revon saarna löytyy kokonaisuudessaan .

 

Jumalanpalvelus on kuunneltavissa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.