SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oman uskonnon opetus on säilytettävä nykyisellään. Ota kantaa!

 

Emme hyväksy tuntijakotyöryhmän ehdotusta uskonnon opetuksen uudesta järjestelystä. Se heikentää merkittävästi oman uskonnon opetuksen asemaa.Tuntijakotyöryhmä esittää selviä heikennyksiä nykyiseen käytäntöön.

 

Oman uskonnon opetus peruskoulun aikana vähenisi 3 vuosiviikkotuntia eli nykyisestä 11 vuosiviikkotunnista 8 vuosiviikkotuntiin (1 vuosiviikkotunti = 38 oppituntia). Tilalle esitetään kahta vuosiviikkotuntia kaikille yhteistä etiikkaa.

 

Nykyinen katsomusten opetusjärjestely tukee monikulttuurisuutta ja uskonnonvapautta. Kaikki uskontokunnat ja elämänkatsomustiedon edustajat ovat tyytyväisiä nykyiseen opetusjärjestelyyn. Myös oppilaat pitävät järjestelmää hyvänä.

 

Etiikka erillisenä oppiaineena ei pedagogisesti palvele koulun kasvatustavoitteita ja kaventaa koulun omaan uskontoon ja katsomukseen perustuvaa katsomusopetusta. Etiikka tulee sisältyä jokaiseen oppiaineeseen ja koko koulun eetokseen. Oman uskonnon opetus nousee tästä lähtökohdasta.

 

Ota kantaa, .

 

Lue SEN:n kannanottoja asiasta, klikkaa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors