SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Opetushallitukselta päivitetty ohje katsomuskasvatuksesta, katsomusaineiden opetuksesta, uskonnollisista tilaisuuksista ja yhteisistä juhlista

Kuva: Juraj Varga PixabaystäOpetushallitus on 19.9.2022 julkaissut päivitetyt opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tarkoitetut ohjeensa katsomuskasvatuksesta ja katsomusaineiden opetuksesta sekä kouluissa ja oppilaitoksissa järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista ja kaikille yhteisistä juhlista. Ohjeita on täsmennetty mm. laillisuusvalvojien ratkaisujen perusteella, mutta niiden taustalla oleva säädöspohja ei ole muuttunut.

Päivitetyt ohjeet koskevat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen, esiopetuksen katsomuskasvatuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja yhteisten juhlien järjestämistä. Lisäksi on päivitetty ohje uskonnollisista tilaisuuksista ja yhteisistä juhlista ammatillista koulutusta varten. Varhaiskasvatuksen vastaava ohje päivitetään myöhemmin.

 

Opetushallituksen ohjeissa kuvataan, miten Suomen perustuslain uskonnon ja omantunnon vapautta koskevat säännökset huomioidaan katsomuskasvatuksessa ja katsomusaineiden opetuksessa sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja kaikille yhteisten juhlien järjestämisessä. Uudistetuissa ohjeissa korostuu aiempaa selvemmin opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tiedottamisvastuu sekä yhteistyö huoltajien kanssa. 

 

Opetushallitus järjestää uudistettuja ohjeita koskevan webinaarin. Tiedot tapahtumasta tulevat lähiaikoina Opetushallituksen tapahtumakalenteriin

 

 


 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.