SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oppimista puolin ja toisin - vierailu Iso Kirja -opistoon

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja koordinaattori Sarah Tiainen saivat 28.3.2023  vierailla Iso Kirja -opiston kampuksella Helsingissä ja kertoa Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnasta sekä keskustella mielenkiintoisista aiheista, kuten kirkkojen yhteistyöstä ja vaikuttamistyötä, uskonnonopetuksesta sekä  uusista seurakunnista, joita Suomeenkin perustetaan.
Lisää opiston toiminnasta voi lukea osoitteesta  


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.