SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oppineuvotteluissa pohdittiin uskontojen kohtaamista

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon valtuuskuntien väliset yhdeksännet teologiset neuvottelut pidettiin 15.–16. tammikuuta 2009 Helsingissä ortodoksisessa kulttuurikeskus Sofiassa.


Luterilaisen kirkon valtuuskuntaa johti piispa Voitto Huotari ja ortodoksisen kirkon valtuuskuntaa metropoliitta Ambrosius. Neuvottelussa aiheina olivat uskontojen kohtaaminen ja uskon kielet – miten kirkko kohtaa nykyihmisen?

Yhteisessä tiedonannossa todetaan, että uskontojen kohtaamisen perustana voidaan pitää uskoa kolmiyhteisen Jumalan luomistyöhön ja sitä, että Sana (Logos), johon ja jonka kautta kaikki on luotu, tuli lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa.

Tältä pohjalta kirkko voi tulkita uskontoja myönteisesti. Rakkaus kutsuu nöyrään ja avoimeen muiden uskontojen kohtaamiseen ystävyyden ja keskinäisen oppimisen hengessä.

Tulevaisuudessa Suomeen tulee yhä enemmän maahanmuuttajia. Kirkkojen tulee tarttua mahdollisuuteen nostaa uskonnolliset kysymykset uudella tavalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näistä yhteisesti todetuista lähtökohdista kirkko toteuttaa myös Kristuksen antamaa lähetystehtävää.

LISÄTIEDOT: Teologisten asiain sihteeri, TT Tomi Karttunen, 050 594 1713

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.