SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ortodoksinen Lähetys Suomen Lähetysneuvoston jäseneksi

Uutena jäsenenä liittyi 12.5.2018 . Lähetysneuvostoon kuuluu nyt 31 jäsenyhteisöä; lähes kaikki suomalaiset luterilaiset, vapaakristilliset ja tunnustustenväliset lähetysjärjestöt ja lähetystyötä tekevät kirkot. Näiden kaikkien lähettämiä lähetystyöntekijöitä oli vuoden vaihteessa yhteensä 904.

 

Vuotta aikaisemmin lukumäärä oli 961. Nämä työskentelevä lähes 80 maassa. Lähetystyöntekijöistä on Aasiassa 379, Afrikassa 221, Euroopassa 189, Latinalaisessa Amerikassa 38, Oseaniassa 33, Pohjois-Amerikassa 9 ja erityistehtävissä 35.

 

Eniten lähetystytöntekijät toimivat seurakunta- ja evankelioimistyössä, seuraavaksi eniten opetustyössä, terveydenhoito- ja sosiaalityössä, teknisenalan tehtävissä ja raamatunkäännöstyössä, hallinnollisissa tehtävissä ja maa- ja metsätalouden töissä. Nykyaikainen monensuuntainen lähetystyö sisältää paitsi koulutettujen ammattihenkilöiden lähettämistä, myös mm. taloudellisen tuen antamista, kirkkojenvälistä lähetysyhteistyötä sekä kehitysyhteistyötä.  

 

Eniten lähetystyöntekijöitä, 367, lähetti helluntailaisten . Seuraavina mm. (SLS) 216, (SEKL) 68, (ELK) 42, (SLEY) 33, (OM) 31, (SVK) 29 ja 24.

 

Vuonna 1919 perustettu Suomen Lähetysneuvosto ry:n edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Tämän toteuttamiseksi neuvosto hoitaa yhteyksiä jäsentensä kesken, järjestää ajankohtaispäiviä ja seminaareja, osallistuu Euroopan ekumeenisten lähetysneuvostojen () ja allianssien ( yhteistyöhön, hoitaa tarvittaessa jäsenjärjestöjensä yhteisiä asioita viranomaisten kanssa, sekä kokoaa ja julkaisee Suomen lähetystyötä koskevia tilastoja.

 

Neuvoston jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kristillinen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka uskonkäsitys perustuu pyhään Raamattuun ja kirkon vanhoihin tunnustuksiin ja jolla on ohjelmassaan lähetystyö niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä.

 

Lisätietoja: Timo Vasko, Suomen lähetysneuvoston hallituksen puheenjohtaja , 050 326 8457.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.