SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oulun ekumenian uranuurtaja rovasti Veijo Koivulalle Pyhän Karitsan Ritarikunnan komentajamerkki

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo myönsi Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä 2.11.2021 oululaiselle rovasti TL Veijo Koivulalle Pyhän Karitsan Ritarikunnan komentajamerkin.  Pyhän Karitsan Ritarikunta on Suomen ortodoksisen kirkon vuonna 1935 perustama ja hallinnoima hengellinen ritarikunta. 

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma piti myös kiitospuheen rovasti Koivulalle, joka on ollut keskeinen ekumeeninen toimija paikallisesti Oulussa ja valtakunnallisesti jo liki neljänkymmenen vuoden ajan. Koivula työskentelee Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajana ja on toiminut eri luottamustehtävissä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa 1970-luvulta lähtien. 

Koivula on myös toimittanut lukuisia kirkkovuotta, jumalanpalveluselämää ja ikoneita käsitteleviä teoksia. Uusin kirja 
on julkaistu syksyllä 2021.
Henkilönä Koivula tunnetaan älykkäänä, avuliaana ja ahkerana yhteydenrakentajana, jolle ekumenia on sydämen asia.
Arkkipiispa Leo luovutti kunniamerkin Rovasti Veijo Koivulalle.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.