SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oulun piispat ekumeenisella rukousviikolla: Kirkon tehtävä on olla kärsivien ihmisten rinnalla

Metropoliitta Elia ja piispa Jukka Keskitalo. Kuva: Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kuva-arkisto. Kahden kansankirkon Oulussa toimivat piispat kohtasivat kristittyjen ykseyden rukousviikon hengessä torstaina 24.1. Oulun piispantalossa. Luterilainen piispa Jukka Keskitalo ja ortodoksinen piispa metropoliitta Elia keskustelivat tapaamisessaan myös Oulussa tapahtuneista seksuaalirikoksista.

 

- Tuomitsemme jyrkästi nämä lapsiin ja nuoriin kohdistuneet rikokset ja ilmaisemme myötätuntomme uhreja ja heidän perheitään kohtaan, piispat toteavat yhdessä.

 

Piispojen mukaan kirkon tehtävänä on iloita ilon hetkellä ja surra surun hetkellä ihmisten kanssa. Tässä tilanteessa piispat haluavat olla kärsivien ihmisten puolella, kulkea yhdessä heidän rinnallaan.

 

Samalla piispat ilmaisevat syvän huolensa ilmapiirin kiristymisestä Oulussa ja maassa laajemminkin.

- On äärimmäisen huolestuttavaa, että rikoksiin täysin syyttömät ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat saaneet osakseen vihamielisiä reaktioita kaduilla ja sosiaalisessa mediassa, piispat toteavat.

 

Piispojen mukaan eri taustoista ja uskonnoista tulevien ihmisten on tärkeätä kohdata ja tutustua toisiinsa. Vuorovaikutusta lisäämällä voidaan torjua vastakkainasettelua.

 

Piispojen mukaan on poliitikkojen tehtävä miettiä maahanmuuttolinjauksia sekä kotouttamisen tehostamista.

 

- Mikäli maamme turvapaikkalinjauksia muutetaan, on tärkeä varmistua, että muutokset ovat sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja maamme sitoumusten kanssa, piispat toteavat.

 

Tänä vuonna ekumeenisen rukousviikon rukousaiheet on laatinut indonesialaisten kristittyjen ryhmä. Maailman suurimman muslimiväestön maassa Indonesiassa kristittyjen asema on ollut ajoittain vaikea.

 

- Haluamme rukoilla Indonesian ja muiden sellaisten maiden kristittyjen vähemmistöjen puolesta, jotka joutuvat kohtaamaan uskonsa tähden vainoa tai epäoikeudenmukaisuutta, sanovat piispat.

 

Piispojen mukaan on tärkeää, että Suomessa ollaan tietoisia näistä tapahtumista ja siten ollaan osa maailmanlaajaa kristittyjen verkostoa.

 

Kannanotto .

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.