SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ouluun uusi metropoliitta 11.1.2015

 

Oulun ortodoksiseen hiippakuntaan vihittiin sunnuntaina 11.1.2015 uusi esipaimen, metropoliitta Elia. Ennen munkiksivihkimistä, jonka esipaimen halusi saada ennen piispaksi tulemistaan, hänet tunnettiin isä Matti Wallgrénina. Uutta piispaa olivat onnittelemassa monet ekumeeniset ystävät läheltä ja kaukaa.

 

Ylemmässä kuvassa onnittelupuhetta pitämässä Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja piispa Teemu Sippo SCJ, mukanaan tilaisuudessa olleita SEN:n hallituksen ja jaostojen ja jäseniä: vasemmalta Arto Penttinen, Raimo Goyarrola, Juha Lampinen, Annamari Muikku, Miika Ahola, Veijo Koivula, piispa Teemu, Heikki Huttunen ja Aleksander Roszczenko.

 

Juhlassa olivat mukana myös SEN:n varapuheenjohtaja Outi Vasko ja kasvatusasian jaoston varapuheenjohtaja Sirpa Okulov. 

 

Muista ekumeenisista ja kansainvälisistä vieraista mainittakoon P. Vladimirin teologisen oppilaitoksen apulaisrehtori rovasti Chad Hatfield New Yorkista, isä Miodrag Andric Novi Sadista Serbiasta, igumeni Timofei Bielsk Podlaskista Puolasta sekä Helle Rosenkvist ja Christian Pedersen Tanskan luterilaisen kirkon kirkkojenvälisestä neuvostosta.

 

Kuvat: Johannes MäntymäkiSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.