SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Outi Vasko Kirkkojen Maailmanneuvoston rauhan-vierailulla Nigeriassa

 

Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) 10-henkinen ryhmä tekee Living Letters -vierailun Nigeriaan 15.–20.5.2010. Ryhmä vierailee Josin kaupungin ympäristössä, Plateaun osavaltiossa, jossa viime kuukausien aikana useita satoja ihmisiä on kuollut etnisten ryhmien välisissä väkivaltaisuuksissa. Suomesta elävänä kirjeenä vierailulle osallistuu TM Outi Vasko.

 

Nigerian pääkaupungissa, Abujassa, KMN:n ryhmä tapaa rauhan ja sovinnon työhön osallistuvien kirkkojen ja muslimiyhteisöjen johtajia ja edustajia. Ryhmän ohjelmassa on myös tapaaminen maan presidentin Goodluck Jonathanin ja Plateaun osavaltion kuvernöörin Jonah Jangin kanssa.

 

Nigeria on Afrikan väkirikkain ja suurin öljyn tuottajamaa. Maa itsenäistyi vuonna 1960, mistä saakka epävakaata hallintojärjestelmää ovat sävyttäneet korruptio, väkivalta ja ihmisoikeusrikkomukset. Suurin osa nigerialaisista elää äärimmäisessä köyhyydessä, sillä maan öljyrikkaudet ovat pienen vähemmistön käsissä. KMN on useiden vuosien ajan tukenut öljyrikkauksien alueella asuvaa ogoni-alkuperäiskansaa kamppailussa alueen riistoa ja öljyntuotannosta aiheutuvia ympäristötuhoja vastaan.

 

Viime vuosina Nigeriassa on leimahtanut useita etnisiä ja uskonnollisia konflikteja, joiden syinä ovat sosiaaliset, taloudelliset, heimolliset ja kulttuuriset jännitteet. Köyhyys, korruptio ja huono hallintotapa ruokkivat väkivaltaisuuksia ja konflikteja.

 

Ekumeeninen Living Letters (elävät kirjeet) -ryhmä tutustuu tilanteeseen, kuulee eri osapuolia ja tukee eri toimijoita väkivallan vastaisessa työssä sekä rukoilee rauhan puolesta. Mukana ryhmässä on KMN:n keskuskomitean jäseniä sekä Afrikan kirkkojen koferenssin ja rauhan työhön erikoistuneiden kristillisten järjestöjen edustajia.

 

Suomesta vierailuun osallistuu KMN:n keskuskomitean ja hallituksen jäsen TM Outi Vasko (ort.). Vierailu liittyy ja on osa vuoden 2011 valmistautumista.

 

Living Letters team:

Bishop Dr Robert Aboagye-Mensah, vice-president of All Africa Conference of Churches (AACC), and member of the WCC Central Committee, Ghana

Rev. Dr Volker Faigle, Evangelical Church in Germany (EKD)

Rev. Dr Johnson Mbillah, general adviser, Programme for Christian-Muslim Relations in Africa (PROCMURA), Ghana/Kenya

Ms Mbari Kioni, director of advocacy at the AACC, Kenya

Archbishop Daniel Okoh, Organisation of African Instituted Churches (OAIC), Nigeria

Mr Arne Saeveras, Norwegian Church Aid (NCA), Norway

Mr Jan Guehne, Mission 21, Switzerland/Germany/Nigeria

Ms Outi Vasko, Orthodox Church of Finland, WCC Central Committee and Executive Committee member

Dr Mathews George Chunakara, director, Commission of the Churches on International Affairs,World Council of Churches

Dr Nigussu Legesse, programme executive for Africa, World Council of ChurchesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.