SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous  hyväksyi 13.4.2021 Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026. 

Asiakirjassa todetaan, että ekumeniassa on kyse kirkkojen ja kristittyjen yhteyspyrkimyksistä eli sellaisista asenteista, teoista ja toimista, jotka edistävät kristittyjen välistä yhteyttä kaikkialla maailmassa. Kristuksen kirkon näkyvän ykseyden (unity) rakentaminen ja kristittyjen välinen yhteys (fellowship) kuuluvat yhteen. Ekumenia pyrkii kirkon uudistumiseen yhteisen kristillisen uskon pohjalta. Se on luonteeltaan kokonaisvaltaisesti kirkon ja kirkkojen elämää koskettavaa.
 
Toimintalinjaus verkossa: 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.