SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteeri Heikki Huttunen - palkittu Euroopan kansalainen 2013 

Pääsihteeri Heikki Huttunen

 

Vuosittain yksi tai kaksi kansalaista tai yhteisöä jokaisesta jäsenmaasta saa tunnustuksen esimerkillisestä toiminnasta yhteisymmärryksen rakentamiseksi. Tänä vuonna Suomesta palkittiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen ja Kuoreveden nuorisoseura Nysä ry. Euroopan parlamentti julkisti 5.6.2013 eri maista palkitut, 43 henkilöä tai yhteisöä.

 

Europarlamentaarikko Sari Essayah esitti Heikki Huttusta saajaksi vedoten hänen ansioihinsa SEN:n pääsihteerinä ja kansainvälisissä projekteissa. Palkinto annettiin samalla tunnustuksena Suomen Ekumeenisen Neuvoston työlle.

 

Ekumeenisen vastuuviikon uskonnonvapaus-teema 2011–2012 tavoitti 1,7 miljoonaa kansalaista. SEN koulutti noin 20 uskonvainojen takia Suomeen tullutta pakolaista vierailemaan ja kertomaan itsestään tilaisuuksissa. Eri kristillisten kirkkokuntien jäsenten lisäksi mukana oli juutalaisia, muslimeja sekä Baha’i- ja Falung gong -uskontojen edustajia.

 

European Citizen's PrizeRovasti Heikki Huttunen on myös puheenjohtaja kantaväestön ja maahanmuuttajien yhteyttä edistävässä Filoksenia ry:ssä, joka ylläpitää Trapesa-toimintakeskusta Espoossa. Huttunen edistää eri uskontojen yhteistyötä myös vastaperustetun USKOT-foorumin ja kansainvälisten verkostojen kautta. Lapsen oikeutta oman uskonnon opetukseen SEN ajaa yhteistyössä islamilaisten ja juutalaisten kanssa.

 

Heikki Huttusen työllä on vahva eurooppalainen ulottuvuus. Uskonnonvapaus- ja maahanmuuttoasioissa Huttunen tekee yhteistyötä eurooppalaisten kumppanien kanssa, kuten Churches’ Commission for Migrants in Europe ja kirkolliset tahot Italiassa, Saksassa, Kreikassa, Moldovassa, Romaniassa ja Pohjoismaissa.

 

SEN toimii yhteistyössä Euroopan Kirkkojen Konferenssin Kirkko ja yhteiskunta -komission kanssa. Pääsihteeri Heikki Huttunen osallistuu Pohjolan ja Baltian kirkkojen ja ekumeenisten toimijoiden verkostoihin monenlaisten kirkollisten ja yhteiskunnallisten asioiden edistämiseksi. Hän edustaa Suomen ortodoksista kirkkoa Kirkkojen Maailmanneuvoston keskuskomiteassa.

 

Heikki Huttusen palkitsemista esittänyt Sari Essayah toteaa:

- Heikki Huttunen on myös vahva kirkollinen vaikuttaja ja erityisesti iloitsen siitä, että kristittyjen yhteyden edistäminen saa näin tunnustusta.

 

Naapurimaistamme palkittiin (Ruotsi) ja johtaja (Viro)

 

Suomalaisille palkituille palkinto luovutetaan Euroopan Unionin Suomen toimistossa. Eri maiden palkitut kutsutaan myös lokakuussa Brysselissä järjestettäviin juhlallisuuksiin.

 

Alla luettelo vuoden 2013 palkituista etunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

 

European Citizen´s Prize 2013 Winners

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.