SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteeri Heikki Huttunen Roomassa apostolien Pietarin ja Paavalin juhlassa

 

Pääsihteeri Heikki Huttunen on mukana Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin delegaatiossa Rooman kirkon vuosijuhlassa, apostolien Pietarin ja Paavalin päivän, 29.6.2015, puitteissa.

 

Delegaation ohjelmaan kuuluu mm. paavi Franciscuksen yksityisaudienssi, neuvottelu Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston johdon kanssa sekä paavin toimittama .

 

Valtuuskunnan johtaja on Pergamonin metropoliitta ja siihen kuuluu myös Selyvrian metropoliitta Maksimos (Vgenopoulos).

 

Apostolien Pietari ja Paavali muistopäivää vietetään sekä idän että lännen kirkoissa 29.6. Pietarin ja Paavalin päivän voi huomata myös sekulaarista nimipäiväkalenterista. 29. kesäkuuta on Pekan ja Petrin päivä. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.