SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteeri Heikki Huttunen toi terveiset EKK:sta

Maanantaisen kesäisen sadepäivän iloksi saimme 22.8.2016 SEN:n toimistoon mieluisan vieraan Brysselistä. Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki Huttunen saapui entisen työpaikkansa väkeä tapaamaan. Lämmin tuulahdus Keski-Euroopasta ja Heikin sydämellinen ystävällisyys ja optimismi virkistivät mieliämme.

 

Kahvipöytäkeskustelussa kuulimme kuulumisia EKK:sta ja keskustelimme ajankohtaisista aiheita SEN:n agendalla, muun muassa ihmisoikeushankkeen etenemisestä. Myös maamme kirkkoja koskettavat ajankohtaiset teologiset ja yhteiskunnalliset pohdinnat nousivat puheena olleisiin teemoihin. Iloitsemme hyvistä ja dynaamisista suhteista EKK:iin ja rakentavasta ekumeenisesta yhteistyöstä.

 

Ekumenia-lipun äärelle kokoonnuttiin yhteiskuvaan ja ev.-lut. kirkon piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen toimi valokuvaajana.

 

Sirpa-Maija VuorinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.