SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteeri ja puheenjohtaja vaihtuvat SEN:ssa, kiitosten aika


Porin uljaassa kaupungintalossa, Junneliuksen palatsissa, järjestettiin Porin kaupungin isännöimänä Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen iltavastaanotto 26.10.2015. Vastaanotolla piispa Teemu Sippo SCJ kiitti Porin kaupunkia vieraanvaraisuudesta ja ystävällisestä isännyydestä. Illan päätteeksi kiitokset osoitettiin myös tehtävänsä jättäville pääsihteerille ja puheenjohtajalle.

 

SEN:n varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo kiitti piispa Teemua ja isä Heikkiä pitkäaikaisesta ja ahkerasta toiminnasta SEN:n hyväksi. Piispa Teemu on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2010 alkaen ja isä Heikki pääsihteerinä vuodesta 2006 alkaen. Porin kaupungille ja tehtävänsä SEN:ssa jättäville rukoiltiin laulaen Monia armorikkaita vuosia.

 

Kuva: Veijo KoivulaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.