SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteeri ja puheenjohtaja vaihtuvat SEN:ssa, kiitosten aika


Porin uljaassa kaupungintalossa, Junneliuksen palatsissa, järjestettiin Porin kaupungin isännöimänä Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen iltavastaanotto 26.10.2015. Vastaanotolla piispa Teemu Sippo SCJ kiitti Porin kaupunkia vieraanvaraisuudesta ja ystävällisestä isännyydestä. Illan päätteeksi kiitokset osoitettiin myös tehtävänsä jättäville pääsihteerille ja puheenjohtajalle.

 

SEN:n varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo kiitti piispa Teemua ja isä Heikkiä pitkäaikaisesta ja ahkerasta toiminnasta SEN:n hyväksi. Piispa Teemu on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2010 alkaen ja isä Heikki pääsihteerinä vuodesta 2006 alkaen. Porin kaupungille ja tehtävänsä SEN:ssa jättäville rukoiltiin laulaen Monia armorikkaita vuosia.

 

Kuva: Veijo KoivulaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors