SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteeri vieraili Messukylän seurakunnassa Tampereella

Kuvassa pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja pastori Kaisa Yrjölä.Pääsihteerin Mayvor Wärn-Rancken vieraili Messukylän seurakunnan Levonmäen seurakuntakodissa Tampereella lauantaina 13.8. Hän kertoi Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta, historiasta ja toiminnasta. SEN:n  haluaa vahvistaa yhteistä rukousta, yhteistä todistusta Kristuksesta sekä yhteistä palvelua eri seurakuntien välillä. Pääsihteeri piti myös Raamattutunnin yhdessä rukoilemisen merkityksestä. Kuvassa pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken sekä pastori Kaisa Yrjölä Messukylän seurakunnasta.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.