SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteerin paikka avoinna Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiossa

Komission pitkäaikaisen pääsihteerin Doris Peschken siirtyessä muihin tehtäviin, hakee Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio palvelukseensa uutta pääsihteeriä.

 

Toimipaikka on Bryssel ja pääsihteeri palkataan viiden vuoden toimikaudeksi alkaen heinäkuussa 2018. Hakijalta odotetaan 7-10 vuotta soveltuvaa työkokemusta ja eurooppalaisen ekumeenisen kentän hyvää tuntemusta. Tehtävässä keskeistä on perehtyneisyys eurooppalaiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan ja rasismin ja syrjinnän vastaisiin linjauksiin.

 

Hakea voivat Euroopan kirkkojen siirtolaiskomitean, Euroopan kirkkojen konferenssin tai Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkkojen jäsenet.

 

Viimeinen hakupäivä on 7. maaliskuuta 2018.

 

Hakuilmoitus:

 

Lue lisää Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiosta:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.