SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteerit kokoontuivat Wienissä - Teemana uskontojen välinen työskentely Euroopassa

Ruotsin, Norjan, Suomen, Irlannin, Walesin, Saksan, Puolan, Unkarin, Portugalin, Italian ja Itävallan pääsihteerit keskustelivat omien maittensa tilanteesta yhdessä EKK:n edustajien (Belgia, Kreikka) kanssa.

Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit tapasivat Wienissä 24.-27.9.2018. Wienin aurinkoinen ja jo viilenevä ilma tuntui puutarhassa, jossa jokainen kokouspäivä aloitettiin pienessä kappelissa. Kokouksen otsikko oli Uskontojen välinen työskentely ja toleranssi abrahamilaisten uskontojen välillä.


Kuvassa Heikki Huttunen ja Katerina Pekridou EKK:sta, sekä Norjan, Portugalin ja Italian pääsihteerit Erhard Hermansen, Sérgio Alves ja Luca Baratto.Wienin muuten niin komea historia on uskontojen välisten suhteiden näkökulmasta varsin surullinen. Toisen maailmansodan aikana sen sivistynyt ja vahva juutalaisyhteisö joutui natsien vainon kohteeksi. Suurin osa juutalaisväestöstä pakeni, mutta pelkästään Wienistä noin 65.000 juutalaista lopulta kuoli keskitysleireissä. Päivien teema ja nouseva huoli eurooppalaisista yhteiskunnista ei valitettavasti liity vain historiaan. Jälleen kerran Eurooppa elää tilanteessa, jossa erilaisuutta pelätään ja uskontojenvälinen rauhantyö on äärimmäisen tärkeää.

 

Kokouksen osanottajia oli 12 eri maasta. Ruotsin, Norjan, Suomen, Irlannin, Walesin, Saksan, Puolan, Unkarin, Portugalin, Italian ja Itävallan pääsihteerit keskustelivat omien maittensa tilanteesta yhdessä Euroopan kirkkojen konferenssin edustajien (Belgia, Kreikka) kanssa. Ohjelmaan kuuluivat esitelmät, joista erityisesti jäi mieleen piispa Michael Bünkerin erinomainen katsaus Wienin ekumeeniseen historiaan ja tähän päivään. Myös Peter Krömerin luento uskonnonvapaudesta lain ja oikeuden kannalta oli valaiseva. Elisabet Lutter kertoi kristittyjen ja juutalaisten yhteistyöstä, jonka keskiössä on sovinto ja yhteisöllinen paraneminen historian vihateoista.

 

Wienin hyvin kaunis keskusta vanhoine kirkkoineen ja synagogineen toivat oman lisänsä yhteiseen työskentelyyn. Tavoite oli, paitsi tutustua uskontojenväliseen työhön Wienissä, myös keskustella kunkin neuvoston haasteista etsien tapoja, joilla voitaisiin auttaa toinen toistaan. Uskontojen välinen rauhantyö ja dialogi ovat hyvin erilaisessa vaiheessa eri maissa.

 

Euroopan kirkkojen konferenssista mukana oli pääsihteeri Heikki Huttunen ja teologisia asioita hoitava Katerina Pekridou. Katerina oli ensimmäistä kertaa pääsihteerien kokouksessa ja teki yhteenvedon EKK:n jäsenten ja yhteistyökumppaneiden uskontojen välisestä työstä. Suomalaisena oli hyvä kertoa USKOT-foorumin toiminnasta ja uskontojohtajien tapaamisista, jotka ovat tuoneet uskontojen edustajia lähemmäksi toisiaan.

 

Pääsihteerien tapaamisesta päällimmäiseksi mieleen jäi jakamisen tuntu ja rukous. Maailma tarvitsee kristittyjen rukousta.

 

Mari-Anna AuvinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.