SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paastonajan julistus 12.2.2009

 

Paastonaikana kristityillä on mahdollisuus tutkistella itseään, ajatusmaailmaansa, tehdä katumusta ja tehdä parannusta. Viidentoista suomalaisen kirkonjohtajan allekirjoittama paastonajan julistus julkistettiin 12.2.2009.

 

Julistuksessa käsitellään maahanmuuttajuutta ja ihmisarvon puolustamista.

Kirkonjohtajat tuovat julki tahtonsa vastuun ottamisesta, omasta jakamisesta ja epäoikeudenmukaisuuden poistamisesta.

 

Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.