SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paavi Franciscuksen tapaaminen Kirkkojen maailmanneuvostossa

Kuva: Albin Hillert /WCCKirkkojen maailmanneuvosto järjesti 21.6.2018 Genevessä tapaamisen, jossa paavi Franciscus piti puheen ykseydestä. Hän onnitteli 70-vuotiasta Kirkkojen maailmanneuvostoa ja sanoi, että luku 70 on monella tapaa siunauksen luku. Raamatusta löydämme sen mm kohdasta, jossa opetuslapset kysyivät, montako kertaa pitää antaa anteeksi rikkoneelle veljelle tai sisarelle. Jeesus vastasi ei seitsemän kertaa, vaan seitsemän kertaa seitsemänkymmentä. 70 on armahtavaisuuden luku ja olemme siirtyneet aikaan, jossa vihamielisyyden ja muurien rakentamisen sijaan olemme armahtavaisuuden ja laupeuden lähtökohdista rakentamassa ykseyttä.

 

Paavi Franciscus muistutti kristittyjä erityisesti kirkon mission tärkeydestä. Missio ja ekumenia eivät saa olla erillään, vaan kirkon missio on uskottavaa vain siellä, missä kirkko on yksi. Muistammeko seurata Jeesusta ja rukoilla hänen kanssaan samaa rukousta, jossa ykseytemme on todistus maailmalle? Emme saa unohtaa mission tärkeyttä, se ei ole vain hyväntekeväisyyttä, vaan kirkon tehtävä. Missiossamme meille on tärkeää muistaa kolme näkökulmaa. Meidän tulee kulkea, rukoilla ja tehdä työtä yhdessä.

 

Ensinnäkin kuljemme sisään ja ulos. Mitä tämä tarkoittaa? Astuessamme sisään, kuljemme siihen yhteyteen, jossa kohtaamme Kristuksen. Vain hänen kanssaan voimme astua ulos kohtaamaan kärsivät ihmiset maailmassa, jossa köyhyys on valtavaa ja jossa maailman rikkaat yhä vain rikastuvat. Ilman rukousta taas yhteisöjen elämä kuivettuu. Rukous on kuin happi jota kristittyinä hengitämme, ilman rukousta estämme Hengen tuulen.

 

Työskennellessämme yhdessä kerromme iloa Kristuksesta tälle maailmalle, hoidamme haavoittuneita ja koko luomakuntaa. Hän, joka on Laupias Samarialaisemme, tutkii meidän tekomme. Kuljemmeko hänen tietään? Rakastava sydän näkee kärsivän ihmisen. Rakkaudessa pelko erilaisuutta kohtaan häviää, se muuntuu rakkaudeksi. Samalla muistamme myös Lähi-idän kristittyjä, joiden marttyyriveri todistaa kanssamme Kristuksesta.

 

Kuva: Magnus Aronson /WCCLaajassa puheessaan ekumeenisesta yhteistyöstä paavi Franciscus sanoi iloitsevansa, että ei vain ekumeenisen rukousviikon viettäminen, vaan myös yhteinen rukous luomakunnan puolesta on tullut ekumeenisesti vastaanotetuksi.

 

Ennen paavi Franciscuksen puhetta Kirkkojen maailmanneuvoston puheenjohtaja, kenialainen Agnes Abuom piti , jossa hän nosti lopuksi esiin kysymyksen siitä, miksi olemme tänään pukeutuneet mustaan: Tämä on merkki ja muistutus siitä, että yhä edelleen maailmassa on naisia ja tyttöjä, jotka elävät väkivallan keskellä ja sen kohteina. Tämä on yhteinen todistuksemme, jossa yhdessä sanomme ”Ei enää.” It is enough! Kirkkojen maailmanneuvosto lanseeraa uudelleen Thursdays in black -kamppanjan muistutuksena kirkkojen solidaarisuudesta naisia kohtaan. Kiittäessään pääsihteeri Olav Fykse Tveitiä ja kätellessään puheenjohtaja Agnes Abuomia, paavi kääntyi Olavin puoleen sanoen, hän on vaikuttava nainen. myös kirkon ykseydestä on kuultavissa Youtuben kautta.

 

Mari-Anna Auvinen  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.