SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paavin viesti Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukselle

Kuva: Albin Hillert/WCCKardinaali Kurt Koch toi 1.9.2022 katolisen kirkon ja paavi Franciscuksen tervehdyksen Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukselle. 

Paavi Franciscus toivoi kirkkojen edustajille  yleiskokoukseen merkityksellistä ja hedelmällistä tapaamista, joka syventää ja vahvistaa kirkkojen ja läsnä olevien ekumeenisten järjestöjen välisen yhteyden siteitä.

Paavi totesi myös, että katolinen kirkko on lähettänyt "delegoituja tarkkailijoita" WCC:n yleiskokouksiin siitä lähtien, kun WCC:n kolmas yleiskokous pidettiin New Delhissä vuonna 1961.

"Olen iloinen siitä, että valtuuskunta on läsnä myös tänä vuonna, mikä on merkki katolisen kirkon ja Kirkkojen maailmanneuvoston välisestä vahvasta suhteesta, joka on ajan myötä lujittunut", paavi sanoi.

Paavi käsitteli  kirkkojen välistä ykseyttä välttämättömänä sovinnon kannalta muissa yhteyksissä. "Kristittyjen välinen sovinto on perusedellytys kirkon uskottavalle tehtävälle", hän selitti. "Ekumenia ja missio kuuluvat yhteen ja ovat yhteydessä toisiinsa."

Paavin . Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.