SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Päivä 2 Valaistuminen: Kristuksen valon etsiminen ja näyttäminen

Ap. t. 27:20 
Moneen päivään emme nähneet aurinkoa emmekä tähtiä, ja kun myrsky yhä raivosi ankarana, menetimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä.

Psalmi 119:105–110 
Markus 4:35–41 

Mietiskely
Kristus on valomme ja oppaamme. Ilman Kristuksen valoa ja johdatusta menetämme suuntavaistomme. Kun kristityt menettävät Kristuksen näköpiiristään, heistä tulee pelokkaita ja keskenään jakaantuneita. Sen lisäksi monet hyväntahtoiset ihmiset Kirkon ulkopuolella eivät pysty näkemään Kristuksen valoa, koska jakaantuneina me kristityt heijastamme Kristuksen valoa epäselvemmin ja toisinaan jopa estämme sen kokonaan. Kun etsimme Kristuksen valoa, tulemme lähemmäksi toisiamme ja niin heijastamme tätä valoa kirkkaammin ja tulemme siten todellisiksi Kristuksen, maailman valon, merkeiksi.

Rukous
Jumala, sinun sanasi on valo askeleillamme
ja ilman sinua me eksymme ja kadotamme suuntamme.
Valaise meitä sanallasi siten, että voimme kulkea sinun tietäsi.
Anna meidän kirkkojemme janota sinun johdattavaa, lohduttavaa ja uudistavaa läsnäoloasi.
Anna meidän olla rehellisiä, että tunnistaisimme sen,
milloin oma toimintamme hankaloittaa sitä, että muut näkisivät sinun valosi,
ja anna meille armosi, että jakaisimme sinun valosi toisten kanssa.
Tätä pyydämme Poikasi nimessä,
joka kutsuu meitä, hänen seuraajiaan olemaan valona maailmassa. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.